Glossari


Ramaderia: unitats ramaderes

El Cens agrari és una operació estadística periòdica i de caràcter exhaustiu per recollir, elaborar i publicar informació per conèixer l’estructura del sector agrari amb referència a un moment determinat i prenent com a base de la informació l’explotació agrària.

Unitats ramaderes: s’inclouen en aquest apartat els animals que hi ha a l’explotació el dia de l’entrevista, comptant el bestiar transhumant i el bestiar en règim d’integració o contracte. Es considera règim d’integració tota mena de contracte que impliqui una dependència en els subministraments (animals, pinsos, etc.) i en la venda. Les unitats ramaderes (UR), s’obtenen aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i tipus, per poder presentar en una mateixa unitat d’equivalència les diferents espècies. Aquests coeficients són: vaques de llet: 1; altres vaques: 0,8; bovins mascles a partir de 24 mesos: 1; vaques braves a partir de 24 mesos: 0,8; bovins de 12 a 24 mesos: 0,7; bovins de menys de 12 mesos: 0,4; ovins: 0,1; cabrum: 0,1; truges: 0,5; truges per a reposició: 0,5; garrins: 0,027; altres porcins: 0,3; equins: 0,8; gallines: 0,014; polles destinades a pondre: 0,014; pollastres i galls: 0,007; galls dindi, ànecs i oques: 0,03; altre aviram: 0,03; conilles mares: 0,02. S’han d’exceptuar els ruscs i els estruços, que no es converteixen a UR.

Font: Cens agrari 1999, elaborat per l’Idescat amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya

Logo DDGI