Glossari


Ocupats

Les dades d’ocupació s’obtenen de les estadístiques d’afiliats a la Seguretat Social que gestiona trimestralment la Tresoreria General de la Seguretat Social a partir de la variable residència de l’afiliat.

Els afiliats a la Seguretat Social es comptabilitzen prenent com a base la residència padronal i es visualitzen segons:

  • Sexe: homes i dones.
  • Edat: en quatre grups d’edat (menys de 30 anys, de 30 a 44 anys, de 45 a 54 any i de 55 anys en endavant).
  • Nacionalitat: espanyola o estrangera.

 

NOTA: Els totals de persones ocupades per edat i per nacionalitat poden no coincidir amb els totals per sexe del mateix any, a causa de la inexistència de dades (ND) en alguns municipis. La suma total només és a partir dels municipis que presenten dades numèriques.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Logo DDGI