Glossari


Apartaments d'ús turístic

Les estadístiques de turisme que s’ofereixen fan referència a la informació clàssica del sector, nombre d’establiments turístics i places, és a dir, l’oferta turística. Les dades d’oferta es mostren en l’àmbit municipal per anys. 

Els apartaments turístics s’apliquen a aquelles unitats d’allotjament que es troben constituïdes per empreses i on els immobles no tenen caràcter residencial. Aquests els trobem dintre de les categories d’empreses amb serveis com hotels, motels, hotels apartaments, pensions, entre altres, i es lloguen en períodes curts de temps.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Logo DDGI