Població en relació amb l'activitat
Síntesi per sexe i edat

Tots els municipis de la província de Girona, 2001. Codi INE: INV01
Informació relacionada
» Ocupats per branques d'activitat
Tornar al menú
 Municipi/s:      Any:      Sexe:   Dades:     
  16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys 65-99 anys Total
Població de 16 anys i més 67.466 137.949 117.185 53.920 99.176 475.696
Ocupats 33.079 107.594 87.034 24.960 3.371 256.038
  Busquen la primera ocupació 1.699 1.181 472 145 0 3.497
  Desocupats amb ocupació anterior 3.850 9.557 6.015 2.411 185 22.018
Total desocupats 5.549 10.738 6.487 2.556 185 25.515
Total població activa 38.628 118.332 93.521 27.516 3.556 281.553
  Jubilats o pensionistes 32 109 1.604 11.298 83.211 96.254
  Incapacitats permanents 138 1.035 2.582 2.894 3.026 9.675
  Escolars i estudiants 24.598 3.094 435 145 130 28.402
  Feines de la llar 1.576 10.195 14.977 9.887 6.816 43.451
  Altres situacions 2.494 5.184 4.066 2.180 2.437 16.361
Total població inactiva 28.838 19.617 23.664 26.404 95.620 194.143
Població total 67.466 137.949 117.185 53.920 99.176 562.359
Font: Idescat