Atur registrat
Evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Comparació de períodes
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
Període Homes Dones Total
2021, Gener 23.623 27.268 50.891
2021, Febrer 23.593 27.432 51.025
2021, Març 22.865 26.765 49.630
2021, Abril 22.414 26.234 48.648
2021, Maig 21.292 25.275 46.567
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials