Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
Període Homes Dones Total
2023, Gener 14.324 18.628 32.952
2023, Febrer 14.250 18.586 32.836
2023, Març 13.849 18.181 32.030
2023, Abril 13.171 17.368 30.539
2023, Maig 12.908 17.114 30.022
 
  Font: