Tots els municipis de la província de Girona
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
Període Homes Dones Total
2024, Gener 13.665 17.612 31.277
2024, Febrer 13.715 17.688 31.403
2024, Març 13.331 17.373 30.704
 
Font: