Atur registrat estrangers
Evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Comparació de períodes
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
Període Homes Dones Total
2021, Gener 7.174 7.659 14.833
2021, Febrer 7.236 7.775 15.011
2021, Març 7.136 7.668 14.804
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials