Atur registrat estrangers
Evolució

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Comparació de períodes
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
Període Homes Dones Total
2021, Gener 7.174 7.659 14.833
2021, Febrer 7.236 7.775 15.011
2021, Març 7.136 7.668 14.804
2021, Abril 7.028 7.592 14.620
2021, Maig 6.638 7.259 13.897
2021, Juny 5.525 6.221 11.746
2021, Juliol 4.686 5.201 9.887
2021, Agost 4.245 4.649 8.894
2021, Setembre 4.230 4.745 8.975
2021, Octubre 4.525 5.035 9.560
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials