Càmpings per categoria
Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2002
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Branca d'activitat Nombre
Indústria 5.293
Construcció 12.070
Comerç al detall 13.531
Serveis 27.733
Professionals i artistes 7.707
Total 66.334
Font: