Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Interposar o presentar un recurs?

En el llenguatge administratiu i jurídic cal expressar les idees amb precisió i sense ambigüitats. El verb presentar té un sentit molt genèric, mentre que el verb interposar és la forma més precisa per fer referència a l’acció de ‘formalitzar un recurs legal’.

Aquest verb segueix l’estructura interposar + un recurs + contra una resolució. Per tant, el complement directe és un recurs, i la resolució contra la qual s’interposa el recurs ha d’anar precedida necessàriament de la preposició contra.

  • L’adjudicatària ha interposat un recurs a l’acord del Ple.
  • L’adjudicatària ha interposat un recurs contra l’acord del Ple.

Cal tenir en compte que el verb interposar sempre ha de fer referència a un recurs. Així doncs, per a la resta de documents administratius hem de fer servir els verbs formular o presentar.

  • El termini per interposar una demanda és de 20 dies.
  • El termini per formular una demanda és de 20 dies.
98
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088