.

CERCADOR _

Propietat intel·lectual _

La Diputació de Girona difon el catàleg digital del Fons d’Art per mitjà d’aquest lloc web en compliment d’una missió d’interès públic, com ho és la difusió del patrimoni cultural i el foment de la recerca, posant a l’abast dels ciutadans el seu llegat cultural.

Les obres dels autors morts fa més de vuitanta anys han entrat en domini públic i poden ser, en conseqüència, utilitzades lliurement. En la utilització de la resta cal tenir present que poden existir drets d’autor vigents que corresponen a la persona autora, o als seus hereus o a terceres persones. En aquest cas les reproduccions que es presenten des d’aquest lloc web es poden utilitzar en l’àmbit personal i, en base al dret de cita, amb finalitats docents i recerca. La presentació de les obres en el catàleg no s’ha d’entendre en cap cas com una autorització per a la reproducció, distribució i difusió de les obres mentre existeixin drets d’explotació vigents de les persones autores o hereus.

La Diputació de Girona ha portat a terme la digitalització de les obres que formen part de la col·lecció i és titular dels drets sobre les còpies digitals. Autoritza l’ús de les reproduccions, que l’usuari es pot descarregar lliurement en base a les següents condicions:

  • - Indicar la seva provinença, en qualsevol acte de reproducció, distribució o comunicació pública de la còpia o còpies, en els termes següents: Museu d’Art de Girona/Fons d’Art de la Diputació de Girona o la forma abreujada MD’A/ Fons d’Art. Diputació de Girona. Si la utilització és per xarxa s’inclourà un enllaç a http://www.ddgi.org/fonsArt/.
  • - La informació sobre la font s’ha de donar sense que es pugui entendre o interpretar que l’usuari té el suport de la Diputació de Girona o del Museu d’Art.

La informació sobre el títol, número de registre, datació, procedència, procedència històrica, dimensions, materials, tècnica i bibliografia, es poden utilitzar lliurement.

Les descripcions de les obres s´han efectuat amb el màxim de rigor possible. No obstant, poden existir errors o defectes. Fet aquest advertiment, la Diputació de Girona no es fa responsable de cap perjudici o dany que pugui resultar d’algun error existent a les descripcions. S’agrairà qualsevol informació que ajudi a millorar les descripcions.

El conjunt d’elements que descriuen la Col·lecció de Fons d’Art (reproduccions i descripcions) constitueixin una base de dades els drets sobre la qual corresponen a la Diputació de Girona. Queda autoritzada l’extracció i/o reutilització de parts no substancials del seu contingut. Únicament es poden extreure parts substancials del contingut quan sigui per finalitats d’il·lustració de l’ensenyament o de recerca, o bé prèvia autorització de la Diputació de Girona. En qualsevol cas sempre caldrà citar la font.