.

CERCADOR _

Fons d'Art de la Diputació de Girona _

El Fons d'Art de la Diputació de Girona constitueix una autèntica memòria visual de la història de l'art català i gironí. Està format per un conjunt extens de peces amb un alt valor arqueològic i artístic (pintures, escultures, fotografies, utensilis, elements constructius i arquitectònics, rajoles i mosaics) que abracen una franja temporal molt dilatada, des del principi de l'edat mitjana fins a l'actualitat.

Aquest catàleg digital se centra en la part més significativa del conjunt de la col·lecció representada per la pintura i l'escultura. La majoria de les obres se situen als segles XIX i XX, un període en què les comarques gironines van tenir un paper primordial en l'art: des dels inicis del paisatgisme i la creació de l'Escola d'Olot, passant per la Renaixença i el nou catalanisme polític sorgit al segle XX, fins a l'art de la postguerra. També hi ha representades algunes de les fórmules creatives més contemporànies, i la resta són, bàsicament, pintures renaixentistes i barroques basades estilísticament en una mena d'amalgama de diferents escoles.

El protagonisme de la col·lecció el tenen, en primer terme, els artistes gironins i, en segon terme, els que van prendre les comarques gironines com a temàtica. A més, hi ha un altre grup significatiu d’obres: d’una banda aquelles de les quals no es coneix l'autoria i, d’una altra, les que, malgrat estar signades, no se n’ha pogut identificar l’autor.

La col·lecció existeix gràcies a la tasca que durant més d’un segle va fer la Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics, però també a la convocatòria de beques per a joves artistes, a la donació de peces que han fet algunes institucions, entitats i particulars, a l'adquisició d'obra i ja en aquests últims temps, a l'organització de concursos, mostres d'art i exposicions itinerants. Són, prop d’un miler de peces que revelen la importància que ha tingut la Diputació en el foment i l’evolució de les arts plàstiques a les comarques gironines.

Actualment, el fons està custodiat pel Museu d’Art de Girona. És en aquesta seu on es conserva la major part de la col·lecció (a les sales d’exposició i de reserva), tot i que també n'hi ha una petita representació, principalment la referent a l’Escola d’Olot, al Museu Comarcal de la Garrotxa, i que algunes de les obres més contemporànies estan ubicades a diferents espais de la Diputació. Ara, en un moment en què el paper de la cultura en la societat s’està redimensionant gràcies a les noves tecnologies, la Diputació de Girona ha volgut fer una aposta ferma i desplegar la seva col·lecció d’art a la xarxa.

El catàleg digital del Fons d’Art de la Diputació de Girona té l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans el seu llegat cultural. També pretén ser una eina de recerca per als investigadors, pràctica i eficaç, que contribueixi a un major coneixement del nostre territori. Sobre les obres que es presenten en el catàleg hi poden haver drets de propietat intel·lectual que no corresponen a la Diputació de Girona. Per aquest motiu, més enllà de la consulta en línia i d’usos personals, qualsevol acte d’explotació de les obres (reproducció, distribució o difusió per qualsevol mitjà) pot exigir prèviament l’autorització del titular dels drets corresponent. La presentació de les obres en el catàleg no s’ha d’entendre en cap cas com una autorització per a la reproducció, distribució i difusió d’aquestes obres.

I des d’aquest espai, aprofitem per animar tots aquells que ens puguin ajudar a completar les referències que encara hi falten.

Realització:
Àrea de Cooperació Local, Cultural i d'Acció Social
Oficina de Difusió: Ibet Vila
Sistemes i Tecnologies de la Informació: Sergio Arroyo
Serveis Generals i Patrimoni
Oficina de Serveis Lingüístics
Documentació i redacció: Vanessa Masip
Gestió d'imatges: Letícia Martín
Edició gràfica: Alba Vilamala

Fotografia: Rafel Bosch
Agraïments: Museu d'Art de Girona, Jaume Bernades, Toni Monturiol, Carme Martinell, Enric Delgado, Ylenia Castro, Minimilks i Amidasoft