.

CERCADOR _

  • Pagès Ortiz, Josep

FONS D'ART _

Tornar

Pagès Ortiz, Josep _

Girona, c. 1960

Poble (fragment)

BIOGRAFIA _

Va formar-se a l’Escola Llotja de Barcelona entre els anys 1883 i 1885, amb Antoni Caba com a director. Es matriculà de les assignatures de dibuix antic, còpia d’estampa i perspectiva. Allà va coincidí amb altres artistes de Girona com Martí Sureda, Leopold Soler, Alfredo Lagrita o Domingo Baixeras. L’any 1886, va guanyar una beca de la Diputació de Girona per ampliar els seus estudis. Així, entre els anys 1887 i 1889, estudià a Madrid; i entre el 1889 i el 1891, a Roma.

Es té poca informació de la vida i de la obra de l’artista, sobretot a partir del moment en què torna de Roma.

OBRES _

BIBLIOGRAFIA _

RÀFOLS, J. F, Diccionario biográfico de artistas de Catalunya. Desde la época romana hasta nuestros días, ed. Millán, Barcelona, 1952 (2 vol.).

Lligall núm. 2801, Arxiu documental de la Diputació de Girona. Arxiu Històric de la Ciutat.