.

CERCADOR _

  • Carrera Savall, Ramon Maria

FONS D'ART _

Tornar

Carrera Savall, Ramon Maria _

Banyoles, 1925

s/t (fragment)

BIOGRAFIA _

Fill de l'escultor i professor Joan Carrera Dellunder, es va formar a l'Escola Municipal de Belles Arts de Girona i a l'Acadèmia de Joan Orihuel. El 1946 ingressà a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. Va compaginar la seva activitat com a artista amb tasques educatives i va ocupar la càtedra de professor d'Escultura a l'Escola de Belles Arts de Girona.

En la seva producció escultòrica hi trobem obres de temàtica religiosa (per exemple, L'àngel de la catedral de Girona, el conjunt de peces de la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles o el Relleu de Santa Elena de la façana de la clínica San José de Madrid) com amb escultures profanes.

Les seves creacions s'han pogut veure en mostres individuals i col·lectives a Girona, Banyoles, Barcelona, o Vic.

OBRES _

BIBLIOGRAFIA _

PUENTE, M. Luz; VIÑALS, Francisco. L'escultor Carrera. Barcelona, 2006.