.

CERCADOR _

  • Mirabent Gatell, Josep

FONS D'ART _

Tornar

Mirabent Gatell, Josep _

Barcelona, 1831 - 1899

Paisatge (fragment)

BIOGRAFIA _

Es formà a l’Escola Llotja, i fou deixeble de Pau Milà i Fontanals i de Claudi Lorenzale. És conegut com el primer mestre decorador de Barcelona, atès que durant aquesta època es varen posar de moda els interiors decorats amb pintures. Així mateix adquirí un notable èxit com a pintor de flors i fruites, i fou nomenat professor d’aquest gènere per l’escola de Belles Arts. També va treballar amb Benet Mercadé.
 
Va presentar obres a exposicions de Madrid i Barcelona, els anys 1857, 1888, 1894 i 1898. A Madrid va obtenir un important reconeixement els anys 1860 i 1862, quan va ser premiat amb la tercera medalla, així com a l'exposició de Londres.

OBRES _

BIBLIOGRAFIA _

RÀFOLS, J. F, Diccionario biográfico de artistas de Catalunya. Desde la época romana hasta nuestros días, ed. Millàn, Barcelona, 1953 (2 vol.).

FONTBONA, Francesc. Del Neoclassicisme a la Restauració, 1808-1888,  “Història de l’Art Català”, vol. VI, edicions 62, Barcelona, 1997, pàg. 112, 116, 119, 166, 204, 206, 239, 276, 277.