.

CERCADOR _

  • Roca Delpech, Santiago

FONS D'ART _

Tornar

Roca Delpech, Santiago _

Girona, 1947

s/t (natura morta) (fragment)

BIOGRAFIA _

Era fill del músic i pintor Jaume Roca Delpech, i de Teresa Costa Horts. Del 1958 al 1963 estudià batxillerat de lletres a l’Institut Nacional de Segon Ensenyament de Girona. En acabar-lo, començà a estudiar arqueologia, tot i que la deixà poc temps després, per aprendre dibuix i pintura amb el seu pare, que fou el seu únic mestre.

Els anys 1966 i 1967, en el decurs d’uns viatges que féu a Paris, l’artista va tenir la oportunitat d’estudiar de prop el cubisme (fins llavors només el coneixia per reproduccions), cosa que produí un gran canvi en la seva pintura, que havia estat guiada pel postimpressionisme.

Immediatament després del cubisme s’interessà molt especialment per l’obra de Mondrian, que seria una de les seves influències més importants. També influí en la seva obra el coneixement de l’art i l’estètica de Peter Blake i de David Hockney.

Entre els anys 1972 i 1978 féu vuit estades a Londres, als carrers de la qual trobà els temes que li serviren de pauta de composició per al conjunt de la seva obra posterior.

OBRES _

BIBLIOGRAFIA _

Diccionario Raàfols de artistas contemporaneos de Catalunya y Baleares, Vol. III, Romagraf, 1989.
 
Catàleg de l’exposició “Santiago Roca D. Costa, Geografies i Escenaris”, Museu d’Història de la Ciutat, Girona, Ajuntament de Girona, 2002.
 
VVAA, “Girona de Catalunya pinta Roma”, La Caixa, Diputació de Girona, Ajuntament de Girona i Generalitat de Catalunya, 2002. 

ARTISTA