.

CERCADOR _

  • Berga Boix, Josep

FONS D'ART _

Tornar

Berga Boix, Josep _

La Pinya, 1837 - Olot , 1914

Sometent Catalunya (fragment)

BIOGRAFIA _

Va passar tota la seva infantesa amb la convicció d’estar destinat a fer la carrera sacerdotal. Als 15 anys va iniciar estudis de llatí a la seva ciutat, i més tard ingressà al seminari de Girona. El seu interès per l’art, que es féu evident ja de ben petit, el portà a assistir a classes de dibuix fins i tot durant els anys d’estada al seminari. El 1864 deixà els estudis de teologia i, a causa de la seva actitud revolucionària, s’hagué d’exiliar.

El 1869 va tornar a Girona per participar en les oposicions a mestre de l’Escola de Dibuix d’Olot, plaça que no obtingué. Posteriorment, s’instal·là a Olot i va donar classes al Centre Artístic. El 1873 s’exilià per segona vegada, també per motius polítics, i romangué a la Catalunya Nord fins al final de la tercera guerra carlina (1872-1876).

El 1877 es va fer càrrec de la direcció de l’Escola de Dibuix d’Olot, a la qual es dedicà plenament durant trenta-set anys, fins que va morir. La seva llarga trajectòria de mestre en aquesta entitat marca l’inici de l’Escola d’Olot o escola paisatgística olotina, de la qual Berga fou el màxim exponent.

Berga també va tenir una faceta literària, que es manifesta en el precís instant en què a Olot comença a prendre força el projecte de regionalisme, moment en què la seva narrativa sembla únicament destinada a difondre uns determinats models de comportament personal i social. 

OBRES _

ARTISTA