.

CERCADOR _

  • Amell Jordà, Manuel

FONS D'ART _

Tornar

Amell Jordà, Manuel _

Barcelona, 1843 - 1902

BIOGRAFIA _

Va estudiar a l’Escola de Belles Arts de Barcelona, sota el mestratge de Serra Porson. Tenia el taller a Barcelona, a la Rambla de Sant Josep.

Fou un pintor costumista que formava part d’un grup de pintors que Fontbona defineix com a anecdotistes no fortunyians, que omplien les sales d’exposicions de la Catalunya de la Restauració, i entre els quals també cal destacar Ramon Alorda (1848-1859), Antoni Ferrer (1849-1909), Modest Teixidor (1854-1927), Josep Durant Riera (1849-1929) i alguns de menors, com Pons Martí.

L’any 1878 va participar en una exposició celebrada a Girona. El 1885 fou distingit amb la primera medalla a l’exposició de Nimes, i el mateix any, amb la medalla de bronze a Montpellier. A l'Exposició Universal de Barcelona, el 1888, se’l va distingir amb una menció honorífica. També va prendre part en altres exposicions celebrades en el sud de França, en localitats com Perpinyà.

OBRES _

BIBLIOGRAFIA _

RÀFOLS, J. F, Diccionario biográfico de artistas de Catalunya. Desde la época romana hasta nuestros días, ed. Millán, Barcelona, 1951 (1 vol.).

FONTBONA, Francesc. Del Neoclassicisme a la restauració, 1808-1888. “Història de l’Art Català”, vol. VI, edicions 62, Barcelona, 1997, pàg. 235.