Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2013-2017
Empreses (I Trim 2017) 28.475 100,00% -0,70% 4,38%
Agricultura 390 1,37% 1,04% 8,03%
Indústria 2.635 9,25% 0,15% 2,73%
Construcció 3.532 12,40% 2,08% 4,25%
Serveis 21.918 76,97% -1,27% 4,54%
Variació nombre d'empreses (I Trim 2013-2017)
De 0 a 10 treballadors 6,03%
De 11 a 50 treballadors 15,74%
De 51 a 250 treballadors 15,73%
Més de 250 treballadors 18,72%
  Establiments Variació 2011-2015 Places Variació 2011-2015
Establiments turístics (2015) 1.790 6,04% 220.288 -1,10%
Hotels 860 -1,83% 82.138 2,29%
Càmpings 145 0,00% 131.697 -3,86%
Turisme rural 785 17,69% 6.453 18,56%
Renda 2013 (milions €) 7.639,09
Renda per habitant 13.345 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
Renda per habitant de 16 i més 16.191 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 100,00
Variació 2009-2013 -17,62%
PIB 2014 (milions €) 12.266,00
PIB per habitant 21.408 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
PIB per habitant de 16 i més 26.003 €
Variació 2013-2014 0,46%
IBI urbà 2015. Quota íntegra 319.496.150 €
Variació 2011-2015 48,11%
Quota íntegra / rebut 423 €
Habitatges iniciats 2016 1.108
Habitatges acabats 2016 1.034
Parc de vehicles 2015 601.228
Variació anual 1,32%
Turismes 382.881
Motocicletes 83.258
Camions 113.095
Tractors 3.201
Autobusos 18.793
Explot. Agràries 2009 6.329
Superfície agrària 249.424
Variació 1999-2009 -21,14%
Explot. Ramaderes 2009 3.003
Unitats ramaderes 415.036
Variació 1999-2009 -59,92%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro