Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2014-2018
Empreses (I Trim 2018) 29.347 100,00% 3,06% 8,64%
Agricultura 381 1,30% -2,31% 3,81%
Indústria 2.615 8,91% -0,76% 1,59%
Construcció 3.616 12,32% 2,38% 11,06%
Serveis 22.735 77,47% 3,73% 9,22%
Variació nombre d'empreses (I Trim 2014-2018)
De 0 a 10 treballadors 11,95%
De 11 a 50 treballadors 22,36%
De 51 a 250 treballadors 29,18%
Més de 250 treballadors 31,13%
  Establiments Variació 2016-2017 Places Variació 2016-2017
Establiments turístics (2017) 30.340 15,53% 386.069 6,52%
Hotels 887 1,84% 83.288 0,76%
Càmpings 145 -0,68% 133.854 0,54%
Turisme rural 810 0,00% 6.609 0,03%
Habitatges turístics 28.401 16,69% 156.264 16,68%
Apartaments turístics 97 2,11% 6.054 -1,05%
Renda 2015 (milions €) 7.690,17
Renda per habitant 13.484 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
Renda per habitant de 16 i més 16.380 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 100,00
Variació 2011-2015 -8,13%
PIB 2015 (milions €) 12.830,00
PIB per habitant 22.497 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
PIB per habitant de 16 i més 27.327 €
Variació 2014-2015 4,60%
IBI urbà 2016. Quota íntegra 317.473.152 €
Variació 2012-2016 7,09%
Quota íntegra / rebut 418 €
Habitatges iniciats 2017 700
Habitatges acabats 2017 680
Parc de vehicles 2016 614.403
Variació anual 2,19%
Turismes 392.851
Motocicletes 86.306
Camions 112.839
Tractors 3.362
Autobusos 19.045
Explot. Agràries 2009 6.329
Superfície agrària 249.424
Variació 1999-2009 -21,14%
Explot. Ramaderes 2009 3.003
Unitats ramaderes 415.036
Variació 1999-2009 -59,92%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro