Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2013-2017
Empreses (II Trim 2017) 30.541 100,00% 0,91% 5,62%
Agricultura 399 1,31% 2,31% 6,12%
Indústria 2.643 8,65% -0,34% 2,64%
Construcció 3.592 11,76% 2,63% 5,06%
Serveis 23.907 78,28% 0,77% 6,03%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2013-2017)
De 0 a 10 treballadors 7,93%
De 11 a 50 treballadors 19,21%
De 51 a 250 treballadors 25,27%
Més de 250 treballadors 17,94%
  Establiments Variació 2012-2016 Places Variació 2012-2016
Establiments turístics (2016) 1.827 7,09% 222.397 -0,46%
Hotels 871 0,93% 82.659 1,80%
Càmpings 146 0,69% 133.131 -2,47%
Turisme rural 810 16,05% 6.607 15,41%
Renda 2014 (milions €) 7.775,70
Renda per habitant 13.571 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
Renda per habitant de 16 i més 16.484 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 100,00
Variació 2010-2014 -13,60%
PIB 2014 (milions €) 12.266,00
PIB per habitant 21.408 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
PIB per habitant de 16 i més 26.003 €
Variació 2013-2014 0,46%
IBI urbà 2016. Quota íntegra 317.473.152 €
Variació 2012-2016 7,09%
Quota íntegra / rebut 418 €
Habitatges iniciats 2016 1.108
Habitatges acabats 2016 1.034
Parc de vehicles 2015 601.228
Variació anual 1,32%
Turismes 382.881
Motocicletes 83.258
Camions 113.095
Tractors 3.201
Autobusos 18.793
Explot. Agràries 2009 6.329
Superfície agrària 249.424
Variació 1999-2009 -21,14%
Explot. Ramaderes 2009 3.003
Unitats ramaderes 415.036
Variació 1999-2009 -59,92%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro