Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (II Trim 2020) 28.056 100,00% -9,53% -7,30%
Agricultura 365 1,30% -5,19% -6,41%
Indústria 2.439 8,69% -7,82% -8,03%
Construcció 3.574 12,74% -5,65% 2,11%
Serveis 21.678 77,27% -10,40% -8,63%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -5,75%
De 11 a 50 treballadors -0,99%
De 51 a 250 treballadors 3,24%
Més de 250 treballadors 22,90%
  Establiments Variació 2018-2019 Places Variació 2018-2019
Establiments turístics (2019) 38.931 12,18% 433.268 5,60%
Hotels 909 0,55% 83.786 1,22%
Càmpings 149 1,36% 133.185 -0,96%
Turisme rural 814 -2,40% 6.745 -1,07%
Habitatges turístics 36.958 12,94% 203.323 12,94%
Apartaments turístics 101 4,12% 6.229 0,83%
Renda 2017 (milions €) 8.218,06
Renda per habitant 14.349 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
Renda per habitant de 16 i més 17.427 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 100,00
Variació 2013-2017 7,58%
PIB 2017 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2016-2017 ND
IBI urbà 2018. Quota íntegra 324.464.043 €
Variació 2014-2018 2,82%
Quota íntegra / rebut 437 €
Habitatges iniciats 2019 1.530
Habitatges acabats 2019 1.089
Parc de vehicles 2019 654.048
Variació anual 1,86%
Turismes 420.133
Motocicletes 96.440
Camions 113.177
Tractors 3.470
Autobusos 20.828
Explot. Agràries 2009 6.329
Superfície agrària 249.424
Variació 1999-2009 -21,14%
Explot. Ramaderes 2009 3.003
Unitats ramaderes 415.036
Variació 1999-2009 -59,92%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro