Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2012-2016
Empreses (IV Trim 2016) 28.062 100,00% 1,73% 4,62%
Agricultura 375 1,34% 0,81% 7,14%
Indústria 2.625 9,35% 1,23% 1,23%
Construcció 3.381 12,05% 2,21% -2,11%
Serveis 21.681 77,26% 1,73% 6,15%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2012-2016)
De 0 a 10 treballadors 6,70%
De 11 a 50 treballadors 13,86%
De 51 a 250 treballadors 14,61%
Més de 250 treballadors 17,04%
  Establiments Variació 2011-2015 Places Variació 2011-2015
Establiments turístics (2015) 1.790 6,04% 220.288 -1,10%
Hotels 860 -1,83% 82.138 2,29%
Càmpings 145 0,00% 131.697 -3,86%
Turisme rural 785 17,69% 6.453 18,56%
Renda 2013 (milions €) 7.639,09
Renda per habitant 13.345 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
Renda per habitant de 16 i més 16.191 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 100,00
Variació 2009-2013 -17,62%
PIB 2014 (milions €) 12.266,00
PIB per habitant 21.408 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
PIB per habitant de 16 i més 26.003 €
Variació 2013-2014 0,46%
IBI urbà 2015. Quota íntegra 319.496.150 €
Variació 2011-2015 48,11%
Quota íntegra / rebut 423 €
Habitatges iniciats 2016 1.108
Habitatges acabats 2016 1.034
Parc de vehicles 2015 601.228
Variació anual 1,32%
Turismes 382.881
Motocicletes 83.258
Camions 113.095
Tractors 3.201
Autobusos 18.793
Explot. Agràries 2009 6.329
Superfície agrària 249.424
Variació 1999-2009 -21,14%
Explot. Ramaderes 2009 3.003
Unitats ramaderes 415.036
Variació 1999-2009 -59,92%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro