Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (I Trim 2020) 26.917 100,00% -7,34% -6,13%
Agricultura 354 1,32% -7,33% -8,29%
Indústria 2.466 9,16% -5,55% -6,27%
Construcció 3.429 12,74% -7,42% -0,90%
Serveis 20.668 76,78% -7,53% -6,90%
Variació nombre d'empreses (I Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -3,87%
De 11 a 50 treballadors 1,47%
De 51 a 250 treballadors 11,27%
Més de 250 treballadors 30,69%
  Establiments Variació 2017-2018 Places Variació 2017-2018
Establiments turístics (2018) 34.705 14,39% 410.279 6,27%
Hotels 904 1,92% 82.778 -0,61%
Càmpings 147 1,38% 134.475 0,46%
Turisme rural 834 2,96% 6.818 3,16%
Habitatges turístics 32.723 15,22% 180.030 15,21%
Apartaments turístics 97 0,00% 6.178 2,05%
Renda 2016 (milions €) 7.858,03
Renda per habitant 13.767 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
Renda per habitant de 16 i més 16.735 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 100,00
Variació 2012-2016 -3,22%
PIB 2017 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2016-2017 ND
IBI urbà 2018. Quota íntegra 324.464.043 €
Variació 2014-2018 2,82%
Quota íntegra / rebut 437 €
Habitatges iniciats 2018 1.476
Habitatges acabats 2018 604
Parc de vehicles 2018 642.114
Variació anual 2,29%
Turismes 412.075
Motocicletes 92.795
Camions 113.407
Tractors 3.517
Autobusos 20.320
Explot. Agràries 2009 6.329
Superfície agrària 249.424
Variació 1999-2009 -21,14%
Explot. Ramaderes 2009 3.003
Unitats ramaderes 415.036
Variació 1999-2009 -59,92%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro