Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2017) 230.023
Variació anual 4,38%
Variació 2013-2017 17,73%
Agricultura 1.366
Indústria 41.792
Construcció 15.796
Serveis 171.069
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.122
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2017) 61.299
Variació anual 0,31%
Variació 2013-2017 4,62%
Agricultura 3.272
Indústria 6.881
Construcció 9.574
Serveis 41.572
Atur registrat (Abril 2018) 36.793
Variació anual -4,79%
Variació 2014-2018 -32,93%
Homes 16.511
Dones 20.282
De 16 a 24 anys 2.726
De 25 a 34 anys 6.234
De 35 a 44 anys 8.752
>44 anys 19.081
Agricultura 1.366
Indústria 3.717
Construcció 3.657
Serveis 25.614
Sense ocupació anterior 2.439
Baix nivell formatiu 9.681
Alt nivell formatiu 3.384
Atur registrat estrangers 10.559
Variació anual -4,56%
Taxa d'atur registrat (Abril 2018) 10,57%
Homes 8,94%
Dones 12,41%
De 16 a 24 anys 11,33%
De 25 a 34 anys 9,06%
De 35 a 44 anys 8,51%
>44 anys 12,52%
Ocupats (4t Trim 2017) 295.607
Variació anual 3,06%
Variació quinquennal 12,26%
Homes 160.869
Dones 134.738
De 16 a 29 anys 45.776
De 30 a 44 anys 117.329
De 45 a 54 anys 79.146
> 55 anys 53.291
Estrangers 45.315
Beneficiaris prestacions (Març 2018) 24.132
Variació anual -11,58%
Nivell contributiu 11.447
Nivell assistencial (Subsidi) 10.422
Renda activa 1.790
Programa d'activació per a l'ocupació 473
Taxa de cobertura total 62,16%
Taxa de cobertura nivell contributiu 29,49%
Taxa de cobertura nivell assistencial 26,85%
Taxa de cobertura renda activa 4,61%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE