Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2017) 230.023
Variació anual 4,38%
Variació 2013-2017 17,73%
Agricultura 1.366
Indústria 41.792
Construcció 15.796
Serveis 171.069
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.122
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2017) 61.299
Variació anual 0,31%
Variació 2013-2017 4,62%
Agricultura 3.272
Indústria 6.881
Construcció 9.574
Serveis 41.572
Atur registrat (Març 2018) 38.820
Variació anual -8,79%
Variació 2014-2018 -32,93%
Homes 17.610
Dones 21.210
De 16 a 24 anys 3.085
De 25 a 34 anys 6.729
De 35 a 44 anys 9.364
>44 anys 19.642
Agricultura 1.380
Indústria 3.875
Construcció 3.804
Serveis 27.297
Sense ocupació anterior 2.464
Baix nivell formatiu 10.098
Alt nivell formatiu 3.550
Atur registrat estrangers 11.239
Variació anual -8,63%
Taxa d'atur registrat (Març 2018) 11,51%
Homes 9,85%
Dones 13,39%
De 16 a 24 anys 13,12%
De 25 a 34 anys 10,07%
De 35 a 44 anys 9,41%
>44 anys 13,33%
Ocupats (4t Trim 2017) 295.607
Variació anual 3,06%
Variació quinquennal 12,26%
Homes 160.869
Dones 134.738
De 16 a 29 anys 45.776
De 30 a 44 anys 117.329
De 45 a 54 anys 79.146
> 55 anys 53.291
Estrangers 45.315
Beneficiaris prestacions (Febrer 2018) 31.191
Variació anual 86,69%
Nivell contributiu 15.629
Nivell assistencial (Subsidi) 13.286
Renda activa 1.849
Programa d'activació per a l'ocupació 427
Taxa de cobertura total 75,34%
Taxa de cobertura nivell contributiu 37,75%
Taxa de cobertura nivell assistencial 32,09%
Taxa de cobertura renda activa 4,47%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE