Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2019) 257.658
Variació anual 2,08%
Variació 2015-2019 17,69%
Agricultura 1.411
Indústria 46.054
Construcció 17.454
Serveis 192.739
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 13.029
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2019) 61.022
Variació anual -3,10%
Variació 2015-2019 -0,68%
Agricultura 3.176
Indústria 4.381
Construcció 9.750
Serveis 43.715
Atur registrat (Novembre 2019) 38.377
Variació anual -1,62%
Variació 2015-2019 -23,59%
Homes 17.283
Dones 21.094
De 16 a 24 anys 3.352
De 25 a 34 anys 6.772
De 35 a 44 anys 8.445
>44 anys 19.808
Agricultura 1.139
Indústria 3.614
Construcció 3.342
Serveis 28.153
Sense ocupació anterior 2.129
Baix nivell formatiu 9.008
Alt nivell formatiu 4.179
Atur registrat estrangers 10.798
Variació anual -3,66%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2019) 10,65%
Homes 9,03%
Dones 12,48%
De 16 a 24 anys 13,19%
De 25 a 34 anys 9,47%
De 35 a 44 anys 7,99%
>44 anys 12,56%
Ocupats (3r Trim 2019) 321.742
Variació anual 0,83%
Variació quinquennal 11,94%
Homes 174.795
Dones 146.947
De 16 a 29 anys 50.365
De 30 a 44 anys 121.753
De 45 a 54 anys 87.931
> 55 anys 61.621
Estrangers 58.215
Beneficiaris prestacions (Octubre 2019) 26.808
Variació anual 4,39%
Nivell contributiu 14.616
Nivell assistencial (Subsidi) 10.880
Renda activa 1.310
Programa d'activació per a l'ocupació 2
Taxa de cobertura total 72,83%
Taxa de cobertura nivell contributiu 39,71%
Taxa de cobertura nivell assistencial 29,56%
Taxa de cobertura renda activa 3,56%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE