Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Novembre 2020) 48.681
Variació anual 26,85%
Variació 2016-2020 7,45%
Homes 22.646
Dones 26.035
De 16 a 24 anys 4.735
De 25 a 34 anys 8.914
De 35 a 44 anys 11.235
>44 anys 23.797
Agricultura 1.618
Indústria 4.672
Construcció 4.183
Serveis 35.368
Sense ocupació anterior 2.840
Baix nivell formatiu 10.931
Alt nivell formatiu 5.190
Atur registrat estrangers 14.282
Variació anual 32,27%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2020) 13,61%
Homes 11,98%
Dones 15,44%
De 16 a 24 anys 17,27%
De 25 a 34 anys 13,16%
De 35 a 44 anys 11,02%
>44 anys 14,82%
Ocupats (3r Trim 2020) 310.488
Variació anual -3,50%
Variació quinquennal 4,46%
Homes 169.323
Dones 141.165
De 16 a 29 anys 46.064
De 30 a 44 anys 114.510
De 45 a 54 anys 87.247
> 55 anys 62.569
Estrangers 54.095
Beneficiaris prestacions (Octubre 2020) 41.834
Variació anual 56,05%
Nivell contributiu 28.306
Nivell assistencial (Subsidi) 12.324
Renda activa 1.204
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 87,63%
Taxa de cobertura nivell contributiu 59,29%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,82%
Taxa de cobertura renda activa 2,52%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE