Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2018) 243.722
Variació anual 7,14%
Variació 2014-2018 22,16%
Agricultura 1.413
Indústria 42.461
Construcció 17.137
Serveis 182.711
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.290
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2018) 62.117
Variació anual 1,10%
Variació 2014-2018 5,46%
Agricultura 3.262
Indústria 6.941
Construcció 9.633
Serveis 42.281
Atur registrat (Maig 2018) 34.696
Variació anual -5,59%
Variació 2014-2018 -34,05%
Homes 15.401
Dones 19.295
De 16 a 24 anys 2.389
De 25 a 34 anys 5.708
De 35 a 44 anys 8.217
>44 anys 18.382
Agricultura 1.244
Indústria 3.574
Construcció 3.536
Serveis 23.992
Sense ocupació anterior 2.350
Baix nivell formatiu 9.196
Alt nivell formatiu 3.200
Atur registrat estrangers 9.793
Variació anual -4,85%
Taxa d'atur registrat (Maig 2018) 10,03%
Homes 8,39%
Dones 11,88%
De 16 a 24 anys 10,07%
De 25 a 34 anys 8,36%
De 35 a 44 anys 8,04%
>44 anys 12,11%
Ocupats (4t Trim 2017) 295.607
Variació anual 3,06%
Variació quinquennal 12,26%
Homes 160.869
Dones 134.738
De 16 a 29 anys 45.776
De 30 a 44 anys 117.329
De 45 a 54 anys 79.146
> 55 anys 53.291
Estrangers 45.315
Beneficiaris prestacions (Abril 2018) 22.306
Variació anual -0,75%
Nivell contributiu 10.810
Nivell assistencial (Subsidi) 9.277
Renda activa 1.736
Programa d'activació per a l'ocupació 483
Taxa de cobertura total 60,63%
Taxa de cobertura nivell contributiu 29,38%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,21%
Taxa de cobertura renda activa 4,72%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE