Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2020) 248.110
Variació anual -9,31%
Variació 2016-2020 2,65%
Agricultura 1.510
Indústria 46.581
Construcció 17.748
Serveis 182.271
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.867
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2020) 59.929
Variació anual -4,16%
Variació 2016-2020 -4,44%
Agricultura 3.131
Indústria 4.256
Construcció 9.758
Serveis 42.784
Atur registrat (Juliol 2020) 42.506
Variació anual 38,44%
Variació 2016-2020 11,56%
Homes 19.335
Dones 23.171
De 16 a 24 anys 3.405
De 25 a 34 anys 7.735
De 35 a 44 anys 9.875
>44 anys 21.491
Agricultura 1.260
Indústria 4.402
Construcció 3.906
Serveis 30.420
Sense ocupació anterior 2.518
Baix nivell formatiu 9.492
Alt nivell formatiu 4.922
Atur registrat estrangers 11.724
Variació anual 46,59%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2020) 12,08%
Homes 10,40%
Dones 13,96%
De 16 a 24 anys 13,03%
De 25 a 34 anys 11,61%
De 35 a 44 anys 9,81%
>44 anys 13,56%
Ocupats (2n Trim 2020) 310.927
Variació anual -7,37%
Variació quinquennal 1,05%
Homes 170.412
Dones 140.515
De 16 a 29 anys 48.571
De 30 a 44 anys 114.837
De 45 a 54 anys 85.924
> 55 anys 61.552
Estrangers 53.375
Beneficiaris prestacions (Maig 2020) 86.009
Variació anual 303,10%
Nivell contributiu 71.261
Nivell assistencial (Subsidi) 13.540
Renda activa 1.208
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 185,52%
Taxa de cobertura nivell contributiu 153,71%
Taxa de cobertura nivell assistencial 29,21%
Taxa de cobertura renda activa 2,61%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE