Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2019) 247.899
Variació anual 1,71%
Variació 2015-2019 17,35%
Agricultura 1.481
Indústria 44.753
Construcció 18.446
Serveis 183.219
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.864
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2019) 61.344
Variació anual -1,24%
Variació 2015-2019 1,58%
Agricultura 3.204
Indústria 5.945
Construcció 9.774
Serveis 42.421
Atur registrat (Juny 2019) 31.031
Variació anual -3,93%
Variació 2015-2019 -29,91%
Homes 13.542
Dones 17.489
De 16 a 24 anys 2.080
De 25 a 34 anys 4.904
De 35 a 44 anys 6.816
>44 anys 17.231
Agricultura 909
Indústria 3.368
Construcció 3.123
Serveis 21.393
Sense ocupació anterior 2.238
Baix nivell formatiu 7.777
Alt nivell formatiu 3.131
Atur registrat estrangers 8.294
Variació anual -7,02%
Taxa d'atur registrat (Juny 2019) 9,01%
Homes 7,40%
Dones 10,82%
De 16 a 24 anys 8,83%
De 25 a 34 anys 7,21%
De 35 a 44 anys 6,71%
>44 anys 11,38%
Ocupats (1r Trim 2019) 311.142
Variació anual 0,77%
Variació quinquennal 11,75%
Homes 170.160
Dones 140.982
De 16 a 29 anys 48.698
De 30 a 44 anys 119.813
De 45 a 54 anys 84.577
> 55 anys 58.009
Estrangers 51.983
Beneficiaris prestacions (Maig 2019) 21.337
Variació anual 4,95%
Nivell contributiu 10.847
Nivell assistencial (Subsidi) 9.045
Renda activa 1.445
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 63,86%
Taxa de cobertura nivell contributiu 32,47%
Taxa de cobertura nivell assistencial 27,07%
Taxa de cobertura renda activa 4,32%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE