Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2020) 237.166
Variació anual -4,33%
Variació 2016-2020 7,21%
Agricultura 1.456
Indústria 46.327
Construcció 16.449
Serveis 172.934
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.932
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2020) 59.168
Variació anual -3,55%
Variació 2016-2020 -2,91%
Agricultura 3.140
Indústria 4.282
Construcció 9.732
Serveis 42.014
Atur registrat (Abril 2020) 45.657
Variació anual 30,04%
Variació 2016-2020 2,43%
Homes 21.221
Dones 24.436
De 16 a 24 anys 4.075
De 25 a 34 anys 8.741
De 35 a 44 anys 10.753
>44 anys 22.088
Agricultura 1.225
Indústria 4.504
Construcció 4.243
Serveis 33.510
Sense ocupació anterior 2.175
Baix nivell formatiu 9.840
Alt nivell formatiu 5.230
Atur registrat estrangers 12.476
Variació anual 26,76%
Taxa d'atur registrat (Abril 2020) 13,18%
Homes 11,56%
Dones 15,02%
De 16 a 24 anys 16,52%
De 25 a 34 anys 12,62%
De 35 a 44 anys 10,59%
>44 anys 14,65%
Ocupats (1r Trim 2020) 300.337
Variació anual -3,47%
Variació quinquennal 4,42%
Homes 163.232
Dones 137.105
De 16 a 29 anys 44.288
De 30 a 44 anys 112.517
De 45 a 54 anys 83.836
> 55 anys 59.567
Estrangers 49.589
Beneficiaris prestacions (Febrer 2020) 31.695
Variació anual 1,77%
Nivell contributiu 17.632
Nivell assistencial (Subsidi) 12.839
Renda activa 1.223
Programa d'activació per a l'ocupació 1
Taxa de cobertura total 83,62%
Taxa de cobertura nivell contributiu 46,52%
Taxa de cobertura nivell assistencial 33,87%
Taxa de cobertura renda activa 3,23%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE