Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2017) 244.618
Variació anual 7,11%
Variació 2013-2017 19,09%
Agricultura 1.374
Indústria 41.757
Construcció 15.545
Serveis 185.942
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.010
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2017) 63.058
Variació anual 1,20%
Variació 2013-2017 5,36%
Agricultura 3.289
Indústria 6.869
Construcció 9.669
Serveis 43.231
Atur registrat (Desembre 2017) 41.742
Variació anual -6,03%
Variació 2013-2017 -28,99%
Homes 19.471
Dones 22.271
De 16 a 24 anys 3.196
De 25 a 34 anys 7.417
De 35 a 44 anys 10.207
>44 anys 20.922
Agricultura 1.562
Indústria 3.926
Construcció 4.197
Serveis 29.697
Sense ocupació anterior 2.360
Baix nivell formatiu 10.877
Alt nivell formatiu 3.847
Atur registrat estrangers 12.260
Variació anual -5,17%
Taxa d'atur registrat (Desembre 2017) 11,73%
Homes 10,29%
Dones 13,37%
De 16 a 24 anys 12,92%
De 25 a 34 anys 10,51%
De 35 a 44 anys 9,72%
>44 anys 13,45%
Ocupats (2n Trim 2017) 319.018
Variació anual 3,68%
Variació quinquennal 11,77%
Homes 174.290
Dones 144.728
De 16 a 29 anys 55.704
De 30 a 44 anys 125.934
De 45 a 54 anys 82.777
> 55 anys 54.603
Estrangers 54.061
Beneficiaris prestacions (Nov. 2017) 32.356
Variació anual 104,05%
Nivell contributiu 16.526
Nivell assistencial (Subsidi) 13.406
Renda activa 2.032
Programa d'activació per a l'ocupació 392
Taxa de cobertura total 76,83%
Taxa de cobertura nivell contributiu 39,24%
Taxa de cobertura nivell assistencial 31,83%
Taxa de cobertura renda activa 4,83%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE