Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2020) 248.110
Variació anual -9,31%
Variació 2016-2020 2,65%
Agricultura 1.510
Indústria 46.581
Construcció 17.748
Serveis 182.271
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.867
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2020) 59.929
Variació anual -4,16%
Variació 2016-2020 -4,44%
Agricultura 3.131
Indústria 4.256
Construcció 9.758
Serveis 42.784
Atur registrat (Agost 2020) 43.699
Variació anual 36,11%
Variació 2016-2020 13,79%
Homes 19.877
Dones 23.822
De 16 a 24 anys 3.543
De 25 a 34 anys 8.085
De 35 a 44 anys 10.180
>44 anys 21.891
Agricultura 1.209
Indústria 4.539
Construcció 4.210
Serveis 31.138
Sense ocupació anterior 2.603
Baix nivell formatiu 9.564
Alt nivell formatiu 5.520
Atur registrat estrangers 11.799
Variació anual 48,75%
Taxa d'atur registrat (Agost 2020) 12,38%
Homes 10,66%
Dones 14,30%
De 16 a 24 anys 13,49%
De 25 a 34 anys 12,07%
De 35 a 44 anys 10,08%
>44 anys 13,78%
Ocupats (2n Trim 2020) 310.927
Variació anual -7,37%
Variació quinquennal 1,05%
Homes 170.412
Dones 140.515
De 16 a 29 anys 48.571
De 30 a 44 anys 114.837
De 45 a 54 anys 85.924
> 55 anys 61.552
Estrangers 53.375
Beneficiaris prestacions (Juliol 2020) 48.484
Variació anual 127,99%
Nivell contributiu 36.417
Nivell assistencial (Subsidi) 10.915
Renda activa 1.152
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 114,06%
Taxa de cobertura nivell contributiu 85,67%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,68%
Taxa de cobertura renda activa 2,71%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE