Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2017) 227.475
Variació anual 2,83%
Variació 2013-2017 13,17%
Agricultura 1.372
Indústria 40.917
Construcció 15.836
Serveis 169.350
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 11.971
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2017) 61.443
Variació anual 0,82%
Variació 2013-2017 5,45%
Agricultura 3.327
Indústria 6.928
Construcció 9.629
Serveis 41.559
Atur registrat (Maig 2017) 36.751
Variació anual -13,21%
Variació 2013-2017 -35,41%
Homes 16.819
Dones 19.932
De 16 a 24 anys 2.644
De 25 a 34 anys 5.910
De 35 a 44 anys 8.537
>44 anys 19.660
Agricultura 1.362
Indústria 3.948
Construcció 4.011
Serveis 24.737
Sense ocupació anterior 2.693
Baix nivell formatiu 9.882
Alt nivell formatiu 3.416
Atur registrat estrangers 10.292
Variació anual -17,04%
Taxa d'atur registrat (Maig 2017) 11,03%
Homes 9,50%
Dones 12,77%
De 16 a 24 anys 12,25%
De 25 a 34 anys 8,80%
De 35 a 44 anys 8,66%
>44 anys 13,48%
Ocupats (4t Trim 2016) 286.828
Variació anual 3,21%
Variació quinquennal 7,87%
Homes 155.851
Dones 130.977
De 16 a 29 anys 43.449
De 30 a 44 anys 117.036
De 45 a 54 anys 76.203
> 55 anys 50.060
Estrangers 42.148
Beneficiaris prestacions (Març 2017) 27.293
Variació anual -0,75%
Nivell contributiu 12.142
Nivell assistencial (Subsidi) 12.787
Renda activa 2.247
Programa d'activació per a l'ocupació 117
Taxa de cobertura total 64,13%
Taxa de cobertura nivell contributiu 28,53%
Taxa de cobertura nivell assistencial 30,04%
Taxa de cobertura renda activa 5,28%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE