Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2018) 252.411
Variació anual 3,19%
Variació 2014-2018 20,12%
Agricultura 1.419
Indústria 43.448
Construcció 16.729
Serveis 190.815
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.640
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2018) 62.974
Variació anual -0,13%
Variació 2014-2018 3,05%
Agricultura 3.246
Indústria 6.533
Construcció 9.670
Serveis 43.525
Atur registrat (Novembre 2018) 39.010
Variació anual -7,37%
Variació 2014-2018 -29,78%
Homes 17.585
Dones 21.425
De 16 a 24 anys 3.525
De 25 a 34 anys 6.791
De 35 a 44 anys 9.109
>44 anys 19.585
Agricultura 1.278
Indústria 3.671
Construcció 3.456
Serveis 28.368
Sense ocupació anterior 2.237
Baix nivell formatiu 9.566
Alt nivell formatiu 3.901
Atur registrat estrangers 11.208
Variació anual -9,14%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2018) 10,55%
Homes 8,95%
Dones 12,36%
De 16 a 24 anys 13,45%
De 25 a 34 anys 9,28%
De 35 a 44 anys 8,36%
>44 anys 12,14%
Ocupats (2n Trim 2018) 329.090
Variació anual 3,16%
Variació quinquennal 13,43%
Homes 179.555
Dones 149.535
De 16 a 29 anys 58.516
De 30 a 44 anys 126.338
De 45 a 54 anys 86.175
> 55 anys 58.011
Estrangers 57.805
Beneficiaris prestacions (Set. 2018) 21.310
Variació anual -2,28%
Nivell contributiu 11.267
Nivell assistencial (Subsidi) 8.377
Renda activa 1.523
Programa d'activació per a l'ocupació 143
Taxa de cobertura total 61,32%
Taxa de cobertura nivell contributiu 32,42%
Taxa de cobertura nivell assistencial 24,11%
Taxa de cobertura renda activa 4,38%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE