Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2019) 247.907
Variació anual 3,83%
Variació 2015-2019 17,17%
Agricultura 1.465
Indústria 46.914
Construcció 17.539
Serveis 181.989
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 13.051
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2019) 59.989
Variació anual -2,62%
Variació 2015-2019 -0,29%
Agricultura 3.168
Indústria 4.350
Construcció 9.774
Serveis 42.697
Atur registrat (Gener 2020) 38.234
Variació anual -2,53%
Variació 2016-2020 -23,59%
Homes 17.118
Dones 21.116
De 16 a 24 anys 3.225
De 25 a 34 anys 6.787
De 35 a 44 anys 8.506
>44 anys 19.716
Agricultura 1.138
Indústria 3.670
Construcció 3.279
Serveis 28.118
Sense ocupació anterior 2.029
Baix nivell formatiu 8.818
Alt nivell formatiu 4.196
Atur registrat estrangers 10.687
Variació anual -3,39%
Taxa d'atur registrat (Gener 2020) 10,96%
Homes 9,26%
Dones 12,88%
De 16 a 24 anys 13,16%
De 25 a 34 anys 9,79%
De 35 a 44 anys 8,31%
>44 anys 12,91%
Ocupats (3r Trim 2019) 321.742
Variació anual 0,83%
Variació quinquennal 11,94%
Homes 174.795
Dones 146.947
De 16 a 29 anys 50.365
De 30 a 44 anys 121.753
De 45 a 54 anys 87.931
> 55 anys 61.621
Estrangers 58.215
Beneficiaris prestacions (Des. 2019) 32.394
Variació anual 3,24%
Nivell contributiu 18.643
Nivell assistencial (Subsidi) 12.481
Renda activa 1.269
Programa d'activació per a l'ocupació 1
Taxa de cobertura total 85,82%
Taxa de cobertura nivell contributiu 49,39%
Taxa de cobertura nivell assistencial 33,07%
Taxa de cobertura renda activa 3,36%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE