Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2017) 244.618
Variació anual 7,11%
Variació 2013-2017 19,09%
Agricultura 1.374
Indústria 41.757
Construcció 15.545
Serveis 185.942
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.010
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2017) 63.058
Variació anual 1,20%
Variació 2013-2017 5,36%
Agricultura 3.289
Indústria 6.869
Construcció 9.669
Serveis 43.231
Atur registrat (Novembre 2017) 42.113
Variació anual -7,04%
Variació 2013-2017 -29,38%
Homes 19.455
Dones 22.658
De 16 a 24 anys 3.427
De 25 a 34 anys 7.556
De 35 a 44 anys 10.170
>44 anys 20.960
Agricultura 1.557
Indústria 3.881
Construcció 4.060
Serveis 30.191
Sense ocupació anterior 2.424
Baix nivell formatiu 10.845
Alt nivell formatiu 3.907
Atur registrat estrangers 12.336
Variació anual -6,47%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2017) 11,82%
Homes 10,28%
Dones 13,57%
De 16 a 24 anys 13,72%
De 25 a 34 anys 10,69%
De 35 a 44 anys 9,68%
>44 anys 13,47%
Ocupats (2n Trim 2017) 319.018
Variació anual 3,68%
Variació quinquennal 11,77%
Homes 174.290
Dones 144.728
De 16 a 29 anys 55.704
De 30 a 44 anys 125.934
De 45 a 54 anys 82.777
> 55 anys 54.603
Estrangers 54.061
Beneficiaris prestacions (Set. 2017) 21.807
Variació anual -10,64%
Nivell contributiu 10.429
Nivell assistencial (Subsidi) 9.117
Renda activa 2.004
Programa d'activació per a l'ocupació 257
Taxa de cobertura total 59,84%
Taxa de cobertura nivell contributiu 28,62%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,02%
Taxa de cobertura renda activa 5,50%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE