Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2017) 253.689
Variació anual 4,95%
Variació 2013-2017 16,83%
Agricultura 1.424
Indústria 41.811
Construcció 16.335
Serveis 194.119
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.088
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2017) 63.294
Variació anual 0,92%
Variació 2013-2017 5,49%
Agricultura 3.321
Indústria 6.831
Construcció 9.738
Serveis 43.404
Atur registrat (Setembre 2017) 36.443
Variació anual -11,35%
Variació 2013-2017 -34,09%
Homes 16.860
Dones 19.583
De 16 a 24 anys 2.796
De 25 a 34 anys 6.017
De 35 a 44 anys 8.505
>44 anys 19.125
Agricultura 1.116
Indústria 3.814
Construcció 4.213
Serveis 24.975
Sense ocupació anterior 2.325
Baix nivell formatiu 9.310
Alt nivell formatiu 3.670
Atur registrat estrangers 9.701
Variació anual -12,13%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2017) 10,21%
Homes 8,86%
Dones 11,74%
De 16 a 24 anys 11,28%
De 25 a 34 anys 8,55%
De 35 a 44 anys 8,08%
>44 anys 12,22%
Ocupats (1r Trim 2017) 293.660
Variació anual 2,10%
Variació quinquennal 8,95%
Homes 160.554
Dones 133.106
De 16 a 29 anys 44.083
De 30 a 44 anys 119.412
De 45 a 54 anys 78.478
> 55 anys 51.654
Estrangers 44.750
Beneficiaris prestacions (Agost 2017) 22.243
Variació anual -6,58%
Nivell contributiu 11.903
Nivell assistencial (Subsidi) 8.138
Renda activa 1.980
Programa d'activació per a l'ocupació 222
Taxa de cobertura total 64,56%
Taxa de cobertura nivell contributiu 34,55%
Taxa de cobertura nivell assistencial 23,62%
Taxa de cobertura renda activa 5,75%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE