Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2017) 253.689
Variació anual 4,95%
Variació 2013-2017 16,83%
Agricultura 1.424
Indústria 41.811
Construcció 16.335
Serveis 194.119
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.088
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2017) 63.294
Variació anual 0,92%
Variació 2013-2017 5,49%
Agricultura 3.321
Indústria 6.831
Construcció 9.738
Serveis 43.404
Atur registrat (Agost 2017) 34.455
Variació anual -10,28%
Variació 2013-2017 -34,13%
Homes 15.795
Dones 18.660
De 16 a 24 anys 1.926
De 25 a 34 anys 5.617
De 35 a 44 anys 8.197
>44 anys 18.715
Agricultura 1.115
Indústria 3.862
Construcció 4.391
Serveis 22.927
Sense ocupació anterior 2.160
Baix nivell formatiu 8.748
Alt nivell formatiu 4.077
Atur registrat estrangers 8.675
Variació anual -15,38%
Taxa d'atur registrat (Agost 2017) 9,70%
Homes 8,35%
Dones 11,26%
De 16 a 24 anys 8,59%
De 25 a 34 anys 7,82%
De 35 a 44 anys 7,77%
>44 anys 12,05%
Ocupats (1r Trim 2017) 293.660
Variació anual 2,10%
Variació quinquennal 8,95%
Homes 160.554
Dones 133.106
De 16 a 29 anys 44.083
De 30 a 44 anys 119.412
De 45 a 54 anys 78.478
> 55 anys 51.654
Estrangers 44.750
Beneficiaris prestacions (Juny 2017) 19.922
Variació anual -10,53%
Nivell contributiu 9.567
Nivell assistencial (Subsidi) 8.089
Renda activa 2.111
Programa d'activació per a l'ocupació 155
Taxa de cobertura total 58,46%
Taxa de cobertura nivell contributiu 28,08%
Taxa de cobertura nivell assistencial 23,74%
Taxa de cobertura renda activa 6,19%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE