Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2019) 247.899
Variació anual 1,71%
Variació 2015-2019 17,35%
Agricultura 1.481
Indústria 44.753
Construcció 18.446
Serveis 183.219
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.864
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2019) 61.344
Variació anual -1,24%
Variació 2015-2019 1,58%
Agricultura 3.204
Indústria 5.945
Construcció 9.774
Serveis 42.421
Atur registrat (Abril 2019) 35.111
Variació anual -4,57%
Variació 2015-2019 -29,74%
Homes 15.556
Dones 19.555
De 16 a 24 anys 2.933
De 25 a 34 anys 5.845
De 35 a 44 anys 7.864
>44 anys 18.469
Agricultura 1.176
Indústria 3.619
Construcció 3.207
Serveis 24.694
Sense ocupació anterior 2.415
Baix nivell formatiu 8.744
Alt nivell formatiu 3.420
Atur registrat estrangers 9.842
Variació anual -6,79%
Taxa d'atur registrat (Abril 2019) 10,07%
Homes 8,41%
Dones 11,95%
De 16 a 24 anys 12,02%
De 25 a 34 anys 8,48%
De 35 a 44 anys 7,67%
>44 anys 12,09%
Ocupats (4t Trim 2018) 303.682
Variació anual 2,73%
Variació quinquennal 12,69%
Homes 165.237
Dones 138.445
De 16 a 29 anys 47.737
De 30 a 44 anys 117.331
De 45 a 54 anys 82.352
> 55 anys 56.214
Estrangers 55.813
Beneficiaris prestacions (Gener 2019) 33.293
Variació anual -1,76%
Nivell contributiu 18.880
Nivell assistencial (Subsidi) 12.910
Renda activa 1.487
Programa d'activació per a l'ocupació 16
Taxa de cobertura total 84,88%
Taxa de cobertura nivell contributiu 48,13%
Taxa de cobertura nivell assistencial 32,91%
Taxa de cobertura renda activa 3,79%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE