Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2018) 238.768
Variació anual 3,80%
Variació 2014-2018 18,28%
Agricultura 1.410
Indústria 43.615
Construcció 17.199
Serveis 176.544
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.710
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2018) 61.605
Variació anual 0,50%
Variació 2014-2018 2,72%
Agricultura 3.229
Indústria 6.422
Construcció 9.698
Serveis 42.256
Atur registrat (Febrer 2019) 38.905
Variació anual -6,03%
Variació 2015-2019 -29,79%
Homes 17.327
Dones 21.578
De 16 a 24 anys 3.656
De 25 a 34 anys 6.984
De 35 a 44 anys 8.846
>44 anys 19.419
Agricultura 1.175
Indústria 3.730
Construcció 3.353
Serveis 28.347
Sense ocupació anterior 2.300
Baix nivell formatiu 9.315
Alt nivell formatiu 3.757
Atur registrat estrangers 11.040
Variació anual -8,84%
Taxa d'atur registrat (Febrer 2019) 11,28%
Homes 9,49%
Dones 13,30%
De 16 a 24 anys 14,86%
De 25 a 34 anys 10,18%
De 35 a 44 anys 8,73%
>44 anys 12,91%
Ocupats (3r Trim 2018) 319.106
Variació anual 2,52%
Variació quinquennal 13,93%
Homes 173.438
Dones 145.668
De 16 a 29 anys 50.496
De 30 a 44 anys 123.815
De 45 a 54 anys 86.130
> 55 anys 58.588
Estrangers 55.813
Beneficiaris prestacions (Gener 2019) 33.293
Variació anual -1,76%
Nivell contributiu 18.880
Nivell assistencial (Subsidi) 12.910
Renda activa 1.487
Programa d'activació per a l'ocupació 16
Taxa de cobertura total 84,88%
Taxa de cobertura nivell contributiu 48,13%
Taxa de cobertura nivell assistencial 32,91%
Taxa de cobertura renda activa 3,79%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE