Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2019) 247.907
Variació anual 3,83%
Variació 2015-2019 17,17%
Agricultura 1.465
Indústria 46.914
Construcció 17.539
Serveis 181.989
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 13.051
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2019) 59.989
Variació anual -2,62%
Variació 2015-2019 -0,29%
Agricultura 3.168
Indústria 4.350
Construcció 9.774
Serveis 42.697
Atur registrat (Març 2020) 39.279
Variació anual 2,98%
Variació 2016-2020 -15,06%
Homes 17.491
Dones 21.788
De 16 a 24 anys 3.358
De 25 a 34 anys 6.999
De 35 a 44 anys 8.762
>44 anys 20.160
Agricultura 1.122
Indústria 3.841
Construcció 3.318
Serveis 28.868
Sense ocupació anterior 2.130
Baix nivell formatiu 8.858
Alt nivell formatiu 4.277
Atur registrat estrangers 10.775
Variació anual -0,18%
Taxa d'atur registrat (Març 2020) 11,22%
Homes 9,44%
Dones 13,23%
De 16 a 24 anys 13,63%
De 25 a 34 anys 10,07%
De 35 a 44 anys 8,54%
>44 anys 13,16%
Ocupats (4t Trim 2019) 309.455
Variació anual 1,90%
Variació quinquennal 11,35%
Homes 167.899
Dones 141.556
De 16 a 29 anys 48.521
De 30 a 44 anys 116.266
De 45 a 54 anys 84.967
> 55 anys 59.650
Estrangers 51.735
Beneficiaris prestacions (Febrer 2020) 31.695
Variació anual 1,77%
Nivell contributiu 17.632
Nivell assistencial (Subsidi) 12.839
Renda activa 1.223
Programa d'activació per a l'ocupació 1
Taxa de cobertura total 83,62%
Taxa de cobertura nivell contributiu 46,52%
Taxa de cobertura nivell assistencial 33,87%
Taxa de cobertura renda activa 3,23%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE