Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2019) 247.907
Variació anual 3,83%
Variació 2015-2019 17,17%
Agricultura 1.465
Indústria 46.914
Construcció 17.539
Serveis 181.989
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 13.051
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2019) 59.989
Variació anual -2,62%
Variació 2015-2019 -0,29%
Agricultura 3.168
Indústria 4.350
Construcció 9.774
Serveis 42.697
Atur registrat (Desembre 2019) 37.745
Variació anual -2,92%
Variació 2015-2019 -23,89%
Homes 17.094
Dones 20.651
De 16 a 24 anys 3.180
De 25 a 34 anys 6.706
De 35 a 44 anys 8.392
>44 anys 19.467
Agricultura 1.171
Indústria 3.647
Construcció 3.332
Serveis 27.515
Sense ocupació anterior 2.080
Baix nivell formatiu 8.860
Alt nivell formatiu 4.123
Atur registrat estrangers 10.563
Variació anual -5,30%
Taxa d'atur registrat (Desembre 2019) 10,49%
Homes 8,94%
Dones 12,25%
De 16 a 24 anys 12,59%
De 25 a 34 anys 9,38%
De 35 a 44 anys 7,94%
>44 anys 12,37%
Ocupats (3r Trim 2019) 321.742
Variació anual 0,83%
Variació quinquennal 11,94%
Homes 174.795
Dones 146.947
De 16 a 29 anys 50.365
De 30 a 44 anys 121.753
De 45 a 54 anys 87.931
> 55 anys 61.621
Estrangers 58.215
Beneficiaris prestacions (Des. 2019) 32.394
Variació anual 3,24%
Nivell contributiu 18.643
Nivell assistencial (Subsidi) 12.481
Renda activa 1.269
Programa d'activació per a l'ocupació 1
Taxa de cobertura total 85,82%
Taxa de cobertura nivell contributiu 49,39%
Taxa de cobertura nivell assistencial 33,07%
Taxa de cobertura renda activa 3,36%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE