Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Octubre 2020) 47.739
Variació anual 29,69%
Variació 2016-2020 9,72%
Homes 22.177
Dones 25.562
De 16 a 24 anys 4.910
De 25 a 34 anys 8.700
De 35 a 44 anys 10.875
>44 anys 23.254
Agricultura 1.486
Indústria 4.610
Construcció 4.175
Serveis 34.557
Sense ocupació anterior 2.911
Baix nivell formatiu 10.642
Alt nivell formatiu 5.140
Atur registrat estrangers 13.790
Variació anual 39,35%
Taxa d'atur registrat (Octubre 2020) 13,38%
Homes 11,76%
Dones 15,20%
De 16 a 24 anys 17,79%
De 25 a 34 anys 12,89%
De 35 a 44 anys 10,70%
>44 anys 14,53%
Ocupats (3r Trim 2020) 310.488
Variació anual -3,50%
Variació quinquennal 4,46%
Homes 169.323
Dones 141.165
De 16 a 29 anys 46.064
De 30 a 44 anys 114.510
De 45 a 54 anys 87.247
> 55 anys 62.569
Estrangers 54.095
Beneficiaris prestacions (Set. 2020) 35.643
Variació anual 60,22%
Nivell contributiu 24.107
Nivell assistencial (Subsidi) 10.387
Renda activa 1.149
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 78,76%
Taxa de cobertura nivell contributiu 53,27%
Taxa de cobertura nivell assistencial 22,95%
Taxa de cobertura renda activa 2,54%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE