Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2017) 227.475
Variació anual 2,83%
Variació 2013-2017 13,17%
Agricultura 1.372
Indústria 40.917
Construcció 15.836
Serveis 169.350
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 11.971
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2017) 61.443
Variació anual 0,82%
Variació 2013-2017 5,45%
Agricultura 3.327
Indústria 6.928
Construcció 9.629
Serveis 41.559
Atur registrat (Març 2017) 42.560
Variació anual -7,97%
Variació 2013-2017 -29,81%
Homes 19.830
Dones 22.730
De 16 a 24 anys 3.609
De 25 a 34 anys 7.275
De 35 a 44 anys 10.152
>44 anys 21.524
Agricultura 1.576
Indústria 4.296
Construcció 4.368
Serveis 29.523
Sense ocupació anterior 2.797
Baix nivell formatiu 11.094
Alt nivell formatiu 3.888
Atur registrat estrangers 12.300
Variació anual -9,85%
Taxa d'atur registrat (Març 2017) 12,82%
Homes 11,25%
Dones 14,59%
De 16 a 24 anys 16,32%
De 25 a 34 anys 10,84%
De 35 a 44 anys 10,35%
>44 anys 14,87%
Ocupats (3r Trim 2016) 297.218
Variació anual 3,41%
Variació quinquennal 4,16%
Homes 161.843
Dones 135.375
De 16 a 29 anys 44.572
De 30 a 44 anys 122.134
De 45 a 54 anys 78.789
> 55 anys 51.639
Estrangers 47.687
Beneficiaris prestacions (Gener 2017) 34.219
Variació anual -8,13%
Nivell contributiu 17.171
Nivell assistencial (Subsidi) 14.678
Renda activa 2.257
Programa d'activació per a l'ocupació 113
Taxa de cobertura total 76,86%
Taxa de cobertura nivell contributiu 38,57%
Taxa de cobertura nivell assistencial 32,97%
Taxa de cobertura renda activa 5,07%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE