Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2018) 264.338
Variació anual 4,20%
Variació 2014-2018 18,68%
Agricultura 1.495
Indústria 43.677
Construcció 17.349
Serveis 201.817
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.599
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2018) 63.420
Variació anual 0,20%
Variació 2014-2018 3,88%
Agricultura 3.251
Indústria 6.698
Construcció 9.761
Serveis 43.710
Atur registrat (Setembre 2018) 34.750
Variació anual -4,65%
Variació 2014-2018 -32,74%
Homes 15.617
Dones 19.133
De 16 a 24 anys 2.788
De 25 a 34 anys 5.762
De 35 a 44 anys 8.036
>44 anys 18.164
Agricultura 975
Indústria 3.574
Construcció 3.685
Serveis 24.319
Sense ocupació anterior 2.197
Baix nivell formatiu 8.521
Alt nivell formatiu 3.782
Atur registrat estrangers 9.251
Variació anual -4,64%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2018) 9,51%
Homes 8,03%
Dones 11,19%
De 16 a 24 anys 10,95%
De 25 a 34 anys 7,98%
De 35 a 44 anys 7,45%
>44 anys 11,36%
Ocupats (1r Trim 2018) 308.776
Variació anual 5,15%
Variació quinquennal 15,47%
Homes 168.356
Dones 140.420
De 16 a 29 anys 48.323
De 30 a 44 anys 121.709
De 45 a 54 anys 82.925
> 55 anys 55.748
Estrangers 50.027
Beneficiaris prestacions (Agost 2018) 21.456
Variació anual -3,54%
Nivell contributiu 12.354
Nivell assistencial (Subsidi) 7.363
Renda activa 1.530
Programa d'activació per a l'ocupació 209
Taxa de cobertura total 64,97%
Taxa de cobertura nivell contributiu 37,41%
Taxa de cobertura nivell assistencial 22,30%
Taxa de cobertura renda activa 4,63%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE