Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2019) 273.572
Variació anual 3,49%
Variació 2015-2019 18,17%
Agricultura 1.499
Indústria 46.058
Construcció 18.380
Serveis 207.635
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 13.156
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2019) 62.530
Variació anual -1,40%
Variació 2015-2019 0,73%
Agricultura 3.195
Indústria 5.288
Construcció 9.833
Serveis 44.214
Atur registrat (Juliol 2019) 30.703
Variació anual -3,53%
Variació 2015-2019 -29,05%
Homes 13.507
Dones 17.196
De 16 a 24 anys 1.872
De 25 a 34 anys 4.810
De 35 a 44 anys 6.766
>44 anys 17.255
Agricultura 926
Indústria 3.324
Construcció 3.337
Serveis 21.007
Sense ocupació anterior 2.109
Baix nivell formatiu 7.559
Alt nivell formatiu 3.338
Atur registrat estrangers 7.998
Variació anual -6,31%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2019) 8,92%
Homes 7,39%
Dones 10,66%
De 16 a 24 anys 8,02%
De 25 a 34 anys 7,09%
De 35 a 44 anys 6,67%
>44 anys 11,39%
Ocupats (1r Trim 2019) 311.142
Variació anual 0,77%
Variació quinquennal 11,75%
Homes 170.160
Dones 140.982
De 16 a 29 anys 48.698
De 30 a 44 anys 119.813
De 45 a 54 anys 84.577
> 55 anys 58.009
Estrangers 51.983
Beneficiaris prestacions (Maig 2019) 21.337
Variació anual 4,95%
Nivell contributiu 10.847
Nivell assistencial (Subsidi) 9.045
Renda activa 1.445
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 63,86%
Taxa de cobertura nivell contributiu 32,47%
Taxa de cobertura nivell assistencial 27,07%
Taxa de cobertura renda activa 4,32%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE