Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2018) 238.768
Variació anual 3,80%
Variació 2014-2018 18,28%
Agricultura 1.410
Indústria 43.615
Construcció 17.199
Serveis 176.544
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.710
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2018) 61.605
Variació anual 0,50%
Variació 2014-2018 2,72%
Agricultura 3.229
Indústria 6.422
Construcció 9.698
Serveis 42.256
Atur registrat (Gener 2019) 39.225
Variació anual -6,56%
Variació 2015-2019 -29,83%
Homes 17.550
Dones 21.675
De 16 a 24 anys 3.627
De 25 a 34 anys 7.038
De 35 a 44 anys 9.034
>44 anys 19.526
Agricultura 1.175
Indústria 3.711
Construcció 3.397
Serveis 28.707
Sense ocupació anterior 2.235
Baix nivell formatiu 9.323
Alt nivell formatiu 3.934
Atur registrat estrangers 11.062
Variació anual -9,54%
Taxa d'atur registrat (Gener 2019) 10,60%
Homes 8,94%
Dones 12,49%
De 16 a 24 anys 13,79%
De 25 a 34 anys 9,58%
De 35 a 44 anys 8,30%
>44 anys 12,11%
Ocupats (3r Trim 2018) 319.106
Variació anual 2,52%
Variació quinquennal 13,93%
Homes 173.438
Dones 145.668
De 16 a 29 anys 50.496
De 30 a 44 anys 123.815
De 45 a 54 anys 86.130
> 55 anys 58.588
Estrangers 55.813
Beneficiaris prestacions (Nov. 2018) 30.613
Variació anual -5,39%
Nivell contributiu 16.938
Nivell assistencial (Subsidi) 12.121
Renda activa 1.515
Programa d'activació per a l'ocupació 39
Taxa de cobertura total 78,47%
Taxa de cobertura nivell contributiu 43,42%
Taxa de cobertura nivell assistencial 31,07%
Taxa de cobertura renda activa 3,88%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE