Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2016) 220.372
Variació anual 4,16%
Variació 2012-2016 12,32%
Agricultura 1.325
Indústria 39.986
Construcció 14.398
Serveis 164.663
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 11.572
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2016) 61.107
Variació anual 1,57%
Variació 2012-2016 4,58%
Agricultura 3.362
Indústria 6.805
Construcció 9.494
Serveis 41.446
Atur registrat (Gener 2017) 44.522
Variació anual -11,03%
Variació 2013-2017 -28,16%
Homes 21.221
Dones 23.301
De 16 a 24 anys 3.577
De 25 a 34 anys 7.818
De 35 a 44 anys 10.880
>44 anys 22.247
Agricultura 1.571
Indústria 4.366
Construcció 4.657
Serveis 31.429
Sense ocupació anterior 2.499
Baix nivell formatiu 11.429
Alt nivell formatiu 4.259
Atur registrat estrangers 12.735
Variació anual -12,92%
Taxa d'atur registrat (Gener 2017) 13,33%
Homes 11,94%
Dones 14,90%
De 16 a 24 anys 16,20%
De 25 a 34 anys 11,55%
De 35 a 44 anys 11,01%
>44 anys 15,29%
Ocupats (3r Trim 2016) 297.218
Variació anual 3,41%
Variació quinquennal 4,16%
Homes 161.843
Dones 135.375
De 16 a 29 anys 44.572
De 30 a 44 anys 122.134
De 45 a 54 anys 78.789
> 55 anys 51.639
Estrangers 47.687
Beneficiaris prestacions (Des. 2016) 33.147
Variació anual -8,02%
Nivell contributiu 16.455
Nivell assistencial (Subsidi) 14.300
Renda activa 2.291
Programa d'activació per a l'ocupació 101
Taxa de cobertura total 74,62%
Taxa de cobertura nivell contributiu 37,04%
Taxa de cobertura nivell assistencial 32,19%
Taxa de cobertura renda activa 5,16%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE