Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2018) 243.722
Variació anual 7,14%
Variació 2014-2018 22,16%
Agricultura 1.413
Indústria 42.461
Construcció 17.137
Serveis 182.711
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.290
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2018) 62.117
Variació anual 1,10%
Variació 2014-2018 5,46%
Agricultura 3.262
Indústria 6.941
Construcció 9.633
Serveis 42.281
Atur registrat (Juny 2018) 32.299
Variació anual -5,21%
Variació 2014-2018 -34,57%
Homes 14.158
Dones 18.141
De 16 a 24 anys 1.983
De 25 a 34 anys 5.088
De 35 a 44 anys 7.607
>44 anys 17.621
Agricultura 1.086
Indústria 3.409
Construcció 3.490
Serveis 21.985
Sense ocupació anterior 2.329
Baix nivell formatiu 8.531
Alt nivell formatiu 3.097
Atur registrat estrangers 8.920
Variació anual -4,21%
Taxa d'atur registrat (Juny 2018) 9,40%
Homes 7,76%
Dones 11,25%
De 16 a 24 anys 8,50%
De 25 a 34 anys 7,52%
De 35 a 44 anys 7,48%
>44 anys 11,67%
Ocupats (1r Trim 2018) 308.776
Variació anual 5,15%
Variació quinquennal 15,47%
Homes 168.356
Dones 140.420
De 16 a 29 anys 48.323
De 30 a 44 anys 121.709
De 45 a 54 anys 82.925
> 55 anys 55.748
Estrangers 50.027
Beneficiaris prestacions (Abril 2018) 22.306
Variació anual -0,75%
Nivell contributiu 10.810
Nivell assistencial (Subsidi) 9.277
Renda activa 1.736
Programa d'activació per a l'ocupació 483
Taxa de cobertura total 60,63%
Taxa de cobertura nivell contributiu 29,38%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,21%
Taxa de cobertura renda activa 4,72%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE