Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2018) 243.722
Variació anual 7,14%
Variació 2014-2018 22,16%
Agricultura 1.413
Indústria 42.461
Construcció 17.137
Serveis 182.711
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.290
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2018) 62.117
Variació anual 1,10%
Variació 2014-2018 5,46%
Agricultura 3.262
Indústria 6.941
Construcció 9.633
Serveis 42.281
Atur registrat (Agost 2018) 33.023
Variació anual -4,16%
Variació 2014-2018 -32,74%
Homes 14.791
Dones 18.232
De 16 a 24 anys 1.937
De 25 a 34 anys 5.454
De 35 a 44 anys 7.761
>44 anys 17.871
Agricultura 968
Indústria 3.542
Construcció 4.021
Serveis 22.397
Sense ocupació anterior 2.095
Baix nivell formatiu 8.149
Alt nivell formatiu 3.948
Atur registrat estrangers 8.424
Variació anual -2,89%
Taxa d'atur registrat (Agost 2018) 9,08%
Homes 7,64%
Dones 10,72%
De 16 a 24 anys 7,87%
De 25 a 34 anys 7,59%
De 35 a 44 anys 7,21%
>44 anys 11,20%
Ocupats (1r Trim 2018) 308.776
Variació anual 5,15%
Variació quinquennal 15,47%
Homes 168.356
Dones 140.420
De 16 a 29 anys 48.323
De 30 a 44 anys 121.709
De 45 a 54 anys 82.925
> 55 anys 55.748
Estrangers 50.027
Beneficiaris prestacions (Juny 2018) 19.195
Variació anual -3,65%
Nivell contributiu 9.872
Nivell assistencial (Subsidi) 7.336
Renda activa 1.651
Programa d'activació per a l'ocupació 336
Taxa de cobertura total 59,43%
Taxa de cobertura nivell contributiu 30,56%
Taxa de cobertura nivell assistencial 22,71%
Taxa de cobertura renda activa 5,11%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE