Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2019) 247.899
Variació anual 1,71%
Variació 2015-2019 17,35%
Agricultura 1.481
Indústria 44.753
Construcció 18.446
Serveis 183.219
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.864
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2019) 61.344
Variació anual -1,24%
Variació 2015-2019 1,58%
Agricultura 3.204
Indústria 5.945
Construcció 9.774
Serveis 42.421
Atur registrat (Maig 2019) 33.411
Variació anual -3,70%
Variació 2015-2019 -29,68%
Homes 14.696
Dones 18.715
De 16 a 24 anys 2.662
De 25 a 34 anys 5.459
De 35 a 44 anys 7.390
>44 anys 17.900
Agricultura 1.067
Indústria 3.482
Construcció 3.142
Serveis 23.337
Sense ocupació anterior 2.383
Baix nivell formatiu 8.348
Alt nivell formatiu 3.253
Atur registrat estrangers 9.182
Variació anual -6,24%
Taxa d'atur registrat (Maig 2019) 9,63%
Homes 7,98%
Dones 11,49%
De 16 a 24 anys 11,03%
De 25 a 34 anys 7,97%
De 35 a 44 anys 7,24%
>44 anys 11,77%
Ocupats (1r Trim 2019) 311.142
Variació anual 0,77%
Variació quinquennal 11,75%
Homes 170.160
Dones 140.982
De 16 a 29 anys 48.698
De 30 a 44 anys 119.813
De 45 a 54 anys 84.577
> 55 anys 58.009
Estrangers 51.983
Beneficiaris prestacions (Abril 2019) 22.443
Variació anual 0,61%
Nivell contributiu 11.559
Nivell assistencial (Subsidi) 9.417
Renda activa 1.466
Programa d'activació per a l'ocupació 1
Taxa de cobertura total 63,92%
Taxa de cobertura nivell contributiu 32,92%
Taxa de cobertura nivell assistencial 26,82%
Taxa de cobertura renda activa 4,18%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE