Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2019) 257.658
Variació anual 2,08%
Variació 2015-2019 17,69%
Agricultura 1.411
Indústria 46.054
Construcció 17.454
Serveis 192.739
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 13.029
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2019) 61.022
Variació anual -3,10%
Variació 2015-2019 -0,68%
Agricultura 3.176
Indústria 4.381
Construcció 9.750
Serveis 43.715
Atur registrat (Octubre 2019) 36.809
Variació anual -1,63%
Variació 2015-2019 -24,37%
Homes 16.545
Dones 20.264
De 16 a 24 anys 3.377
De 25 a 34 anys 6.326
De 35 a 44 anys 8.047
>44 anys 19.059
Agricultura 1.018
Indústria 3.623
Construcció 3.413
Serveis 26.567
Sense ocupació anterior 2.188
Baix nivell formatiu 8.544
Alt nivell formatiu 4.196
Atur registrat estrangers 9.896
Variació anual -5,85%
Taxa d'atur registrat (Octubre 2019) 10,26%
Homes 8,68%
Dones 12,05%
De 16 a 24 anys 13,27%
De 25 a 34 anys 8,90%
De 35 a 44 anys 7,64%
>44 anys 12,14%
Ocupats (2n Trim 2019) 335.669
Variació anual 2,00%
Variació quinquennal 12,58%
Homes 182.868
Dones 152.801
De 16 a 29 anys 59.918
De 30 a 44 anys 125.486
De 45 a 54 anys 88.762
> 55 anys 61.447
Estrangers 61.394
Beneficiaris prestacions (Set. 2019) 22.246
Variació anual 4,39%
Nivell contributiu 11.973
Nivell assistencial (Subsidi) 8.960
Renda activa 1.313
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 65,76%
Taxa de cobertura nivell contributiu 35,39%
Taxa de cobertura nivell assistencial 26,49%
Taxa de cobertura renda activa 3,88%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE