Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2017) 253.689
Variació anual 4,95%
Variació 2013-2017 16,83%
Agricultura 1.424
Indústria 41.811
Construcció 16.335
Serveis 194.119
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.088
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2017) 63.294
Variació anual 0,92%
Variació 2013-2017 5,49%
Agricultura 3.321
Indústria 6.831
Construcció 9.738
Serveis 43.404
Atur registrat (Juny 2017) 34.076
Variació anual -13,33%
Variació 2013-2017 -36,46%
Homes 15.378
Dones 18.698
De 16 a 24 anys 2.121
De 25 a 34 anys 5.271
De 35 a 44 anys 7.909
>44 anys 18.775
Agricultura 1.208
Indústria 3.789
Construcció 3.930
Serveis 22.628
Sense ocupació anterior 2.521
Baix nivell formatiu 9.243
Alt nivell formatiu 3.221
Atur registrat estrangers 9.312
Variació anual -18,08%
Taxa d'atur registrat (Juny 2017) 9,61%
Homes 8,14%
Dones 11,28%
De 16 a 24 anys 9,38%
De 25 a 34 anys 7,38%
De 35 a 44 anys 7,52%
>44 anys 12,08%
Ocupats (1r Trim 2017) 293.660
Variació anual 2,10%
Variació quinquennal 8,95%
Homes 160.554
Dones 133.106
De 16 a 29 anys 44.083
De 30 a 44 anys 119.412
De 45 a 54 anys 78.478
> 55 anys 51.654
Estrangers 44.750
Beneficiaris prestacions (Maig 2017) 20.865
Variació anual -11,05%
Nivell contributiu 9.470
Nivell assistencial (Subsidi) 9.098
Renda activa 2.188
Programa d'activació per a l'ocupació 109
Taxa de cobertura total 56,77%
Taxa de cobertura nivell contributiu 25,77%
Taxa de cobertura nivell assistencial 24,76%
Taxa de cobertura renda activa 5,95%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE