Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2018) 243.722
Variació anual 7,14%
Variació 2014-2018 22,16%
Agricultura 1.413
Indústria 42.461
Construcció 17.137
Serveis 182.711
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.290
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2018) 62.117
Variació anual 1,10%
Variació 2014-2018 5,46%
Agricultura 3.262
Indústria 6.941
Construcció 9.633
Serveis 42.281
Atur registrat (Juliol 2018) 31.828
Variació anual -4,79%
Variació 2014-2018 -34,89%
Homes 14.092
Dones 17.736
De 16 a 24 anys 1.833
De 25 a 34 anys 5.048
De 35 a 44 anys 7.484
>44 anys 17.463
Agricultura 1.078
Indústria 3.427
Construcció 3.671
Serveis 21.438
Sense ocupació anterior 2.214
Baix nivell formatiu 8.270
Alt nivell formatiu 3.226
Atur registrat estrangers 8.537
Variació anual -4,10%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2018) 8,78%
Homes 7,31%
Dones 10,46%
De 16 a 24 anys 7,48%
De 25 a 34 anys 7,06%
De 35 a 44 anys 6,97%
>44 anys 10,97%
Ocupats (1r Trim 2018) 308.776
Variació anual 5,15%
Variació quinquennal 15,47%
Homes 168.356
Dones 140.420
De 16 a 29 anys 48.323
De 30 a 44 anys 121.709
De 45 a 54 anys 82.925
> 55 anys 55.748
Estrangers 50.027
Beneficiaris prestacions (Maig 2018) 20.331
Variació anual -2,56%
Nivell contributiu 9.908
Nivell assistencial (Subsidi) 8.228
Renda activa 1.731
Programa d'activació per a l'ocupació 464
Taxa de cobertura total 58,60%
Taxa de cobertura nivell contributiu 28,56%
Taxa de cobertura nivell assistencial 23,71%
Taxa de cobertura renda activa 4,99%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE