Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2017) 230.023
Variació anual 4,38%
Variació 2013-2017 17,73%
Agricultura 1.366
Indústria 41.792
Construcció 15.796
Serveis 171.069
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.122
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2017) 61.299
Variació anual 0,31%
Variació 2013-2017 4,62%
Agricultura 3.272
Indústria 6.881
Construcció 9.574
Serveis 41.572
Atur registrat (Gener 2018) 41.979
Variació anual -5,71%
Variació 2014-2018 -30,12%
Homes 19.156
Dones 22.823
De 16 a 24 anys 3.398
De 25 a 34 anys 7.621
De 35 a 44 anys 10.190
>44 anys 20.770
Agricultura 1.430
Indústria 3.942
Construcció 3.994
Serveis 30.254
Sense ocupació anterior 2.359
Baix nivell formatiu 10.677
Alt nivell formatiu 3.940
Atur registrat estrangers 12.229
Variació anual -3,97%
Taxa d'atur registrat (Gener 2018) 12,33%
Homes 10,63%
Dones 14,26%
De 16 a 24 anys 14,26%
De 25 a 34 anys 11,26%
De 35 a 44 anys 10,16%
>44 anys 13,99%
Ocupats (2n Trim 2017) 319.018
Variació anual 3,68%
Variació quinquennal 11,77%
Homes 174.290
Dones 144.728
De 16 a 29 anys 55.704
De 30 a 44 anys 125.934
De 45 a 54 anys 82.777
> 55 anys 54.603
Estrangers 54.061
Beneficiaris prestacions (Des. 2017) 32.479
Variació anual -2,02%
Nivell contributiu 16.880
Nivell assistencial (Subsidi) 13.282
Renda activa 1.926
Programa d'activació per a l'ocupació 391
Taxa de cobertura total 77,81%
Taxa de cobertura nivell contributiu 40,44%
Taxa de cobertura nivell assistencial 31,82%
Taxa de cobertura renda activa 4,61%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE