Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 246.308
Variació anual -4,41%
Variació 2016-2020 7,85%
Agricultura 1.455
Indústria 46.569
Construcció 17.443
Serveis 180.841
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.900
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 60.203
Variació anual -1,34%
Variació 2016-2020 -3,38%
Agricultura 3.126
Indústria 4.269
Construcció 9.711
Serveis 43.097
Atur registrat (Setembre 2020) 45.256
Variació anual 33,79%
Variació 2016-2020 10,08%
Homes 20.818
Dones 24.438
De 16 a 24 anys 4.206
De 25 a 34 anys 8.347
De 35 a 44 anys 10.343
>44 anys 22.360
Agricultura 1.253
Indústria 4.503
Construcció 4.151
Serveis 32.599
Sense ocupació anterior 2.750
Baix nivell formatiu 9.852
Alt nivell formatiu 5.466
Atur registrat estrangers 12.495
Variació anual 44,95%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2020) 12,76%
Homes 11,11%
Dones 14,62%
De 16 a 24 anys 15,62%
De 25 a 34 anys 12,42%
De 35 a 44 anys 10,23%
>44 anys 14,03%
Ocupats (2n Trim 2020) 310.927
Variació anual -7,37%
Variació quinquennal 1,05%
Homes 170.412
Dones 140.515
De 16 a 29 anys 48.571
De 30 a 44 anys 114.837
De 45 a 54 anys 85.924
> 55 anys 61.552
Estrangers 53.375
Beneficiaris prestacions (Agost 2020) 41.760
Variació anual 82,52%
Nivell contributiu 30.095
Nivell assistencial (Subsidi) 10.522
Renda activa 1.143
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 95,56%
Taxa de cobertura nivell contributiu 68,87%
Taxa de cobertura nivell assistencial 24,08%
Taxa de cobertura renda activa 2,62%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE