Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2020) 237.166
Variació anual -4,33%
Variació 2016-2020 7,21%
Agricultura 1.456
Indústria 46.327
Construcció 16.449
Serveis 172.934
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.932
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2020) 59.168
Variació anual -3,55%
Variació 2016-2020 -2,91%
Agricultura 3.140
Indústria 4.282
Construcció 9.732
Serveis 42.014
Atur registrat (Juny 2020) 45.523
Variació anual 46,70%
Variació 2016-2020 15,78%
Homes 20.734
Dones 24.789
De 16 a 24 anys 4.191
De 25 a 34 anys 8.749
De 35 a 44 anys 10.426
>44 anys 22.157
Agricultura 1.238
Indústria 4.547
Construcció 3.975
Serveis 33.315
Sense ocupació anterior 2.448
Baix nivell formatiu 9.825
Alt nivell formatiu 5.348
Atur registrat estrangers 12.591
Variació anual 51,81%
Taxa d'atur registrat (Juny 2020) 13,15%
Homes 11,36%
Dones 15,15%
De 16 a 24 anys 15,95%
De 25 a 34 anys 13,25%
De 35 a 44 anys 10,57%
>44 anys 14,28%
Ocupats (1r Trim 2020) 300.337
Variació anual -3,47%
Variació quinquennal 4,42%
Homes 163.232
Dones 137.105
De 16 a 29 anys 44.288
De 30 a 44 anys 112.517
De 45 a 54 anys 83.836
> 55 anys 59.567
Estrangers 49.589
Beneficiaris prestacions (Maig 2020) 86.009
Variació anual 303,10%
Nivell contributiu 71.261
Nivell assistencial (Subsidi) 13.540
Renda activa 1.208
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 185,52%
Taxa de cobertura nivell contributiu 153,71%
Taxa de cobertura nivell assistencial 29,21%
Taxa de cobertura renda activa 2,61%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE