Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2016) 220.372
Variació anual 4,16%
Variació 2012-2016 12,32%
Agricultura 1.325
Indústria 39.986
Construcció 14.398
Serveis 164.663
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 11.572
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2016) 61.107
Variació anual 1,57%
Variació 2012-2016 4,58%
Agricultura 3.362
Indústria 6.805
Construcció 9.494
Serveis 41.446
Atur registrat (Febrer 2017) 44.451
Variació anual -9,16%
Variació 2013-2017 -28,34%
Homes 20.958
Dones 23.493
De 16 a 24 anys 3.804
De 25 a 34 anys 7.816
De 35 a 44 anys 10.750
>44 anys 22.081
Agricultura 1.590
Indústria 4.386
Construcció 4.543
Serveis 31.228
Sense ocupació anterior 2.704
Baix nivell formatiu 11.410
Alt nivell formatiu 4.119
Atur registrat estrangers 12.810
Variació anual -10,74%
Taxa d'atur registrat (Febrer 2017) 13,31%
Homes 11,81%
Dones 15,01%
De 16 a 24 anys 17,05%
De 25 a 34 anys 11,55%
De 35 a 44 anys 10,89%
>44 anys 15,20%
Ocupats (3r Trim 2016) 297.218
Variació anual 3,41%
Variació quinquennal 4,16%
Homes 161.843
Dones 135.375
De 16 a 29 anys 44.572
De 30 a 44 anys 122.134
De 45 a 54 anys 78.789
> 55 anys 51.639
Estrangers 47.687
Beneficiaris prestacions (Gener 2017) 34.219
Variació anual -8,13%
Nivell contributiu 17.171
Nivell assistencial (Subsidi) 14.678
Renda activa 2.257
Programa d'activació per a l'ocupació 113
Taxa de cobertura total 76,86%
Taxa de cobertura nivell contributiu 38,57%
Taxa de cobertura nivell assistencial 32,97%
Taxa de cobertura renda activa 5,07%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE