Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
Programa
XIFRA

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2017) 227.475
Variació anual 2,83%
Variació 2013-2017 13,17%
Agricultura 1.372
Indústria 40.917
Construcció 15.836
Serveis 169.350
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 11.971
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2017) 61.443
Variació anual 0,82%
Variació 2013-2017 5,45%
Agricultura 3.327
Indústria 6.928
Construcció 9.629
Serveis 41.559
Atur registrat (Abril 2017) 38.646
Variació anual -13,30%
Variació 2013-2017 -34,51%
Homes 17.929
Dones 20.717
De 16 a 24 anys 3.040
De 25 a 34 anys 6.283
De 35 a 44 anys 9.055
>44 anys 20.268
Agricultura 1.488
Indústria 4.070
Construcció 4.153
Serveis 26.191
Sense ocupació anterior 2.744
Baix nivell formatiu 10.379
Alt nivell formatiu 3.516
Atur registrat estrangers 11.064
Variació anual -16,19%
Taxa d'atur registrat (Abril 2017) 11,54%
Homes 10,07%
Dones 13,21%
De 16 a 24 anys 13,83%
De 25 a 34 anys 9,31%
De 35 a 44 anys 9,14%
>44 anys 13,84%
Ocupats (4t Trim 2016) 286.828
Variació anual 3,21%
Variació quinquennal 7,87%
Homes 155.851
Dones 130.977
De 16 a 29 anys 43.449
De 30 a 44 anys 117.036
De 45 a 54 anys 76.203
> 55 anys 50.060
Estrangers 42.148
Beneficiaris prestacions (Febrer 2017) 16.707
Variació anual -51,10%
Nivell contributiu 7.730
Nivell assistencial (Subsidi) 7.736
Renda activa 1.172
Programa d'activació per a l'ocupació 69
Taxa de cobertura total 37,59%
Taxa de cobertura nivell contributiu 17,39%
Taxa de cobertura nivell assistencial 17,40%
Taxa de cobertura renda activa 2,64%

Font: XIFRA - Diputaci& de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE