Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
Programa
XIFRA

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2018) 252.411
Variació anual 3,19%
Variació 2014-2018 20,12%
Agricultura 1.419
Indústria 43.448
Construcció 16.729
Serveis 190.815
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.640
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2018) 62.974
Variació anual -0,13%
Variació 2014-2018 3,05%
Agricultura 3.246
Indústria 6.533
Construcció 9.670
Serveis 43.525
Atur registrat (Octubre 2018) 37.419
Variació anual -6,84%
Variació 2014-2018 -32,00%
Homes 16.986
Dones 20.433
De 16 a 24 anys 3.396
De 25 a 34 anys 6.328
De 35 a 44 anys 8.691
>44 anys 19.004
Agricultura 1.224
Indústria 3.606
Construcció 3.554
Serveis 26.812
Sense ocupació anterior 2.223
Baix nivell formatiu 9.215
Alt nivell formatiu 3.822
Atur registrat estrangers 10.511
Variació anual -8,12%
Taxa d'atur registrat (Octubre 2018) 10,17%
Homes 8,68%
Dones 11,86%
De 16 a 24 anys 13,02%
De 25 a 34 anys 8,70%
De 35 a 44 anys 8,01%
>44 anys 11,82%
Ocupats (2n Trim 2018) 329.090
Variació anual 3,16%
Variació quinquennal 13,43%
Homes 179.555
Dones 149.535
De 16 a 29 anys 58.516
De 30 a 44 anys 126.338
De 45 a 54 anys 86.175
> 55 anys 58.011
Estrangers 57.805
Beneficiaris prestacions (Set. 2018) 21.310
Variació anual -2,28%
Nivell contributiu 11.267
Nivell assistencial (Subsidi) 8.377
Renda activa 1.523
Programa d'activació per a l'ocupació 143
Taxa de cobertura total 61,32%
Taxa de cobertura nivell contributiu 32,42%
Taxa de cobertura nivell assistencial 24,11%
Taxa de cobertura renda activa 4,38%

Font: XIFRA - Diputaci& de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE