Síntesi Municipal II
Tots els municipis de la província de Girona
Programa
XIFRA

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2018) 252.411
Variació anual 3,19%
Variació 2014-2018 20,12%
Agricultura 1.419
Indústria 43.448
Construcció 16.729
Serveis 190.815
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 12.640
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2018) 62.974
Variació anual -0,13%
Variació 2014-2018 3,05%
Agricultura 3.246
Indústria 6.533
Construcció 9.670
Serveis 43.525
Atur registrat (Desembre 2018) 38.880
Variació anual -6,86%
Variació 2014-2018 -29,52%
Homes 17.663
Dones 21.217
De 16 a 24 anys 3.438
De 25 a 34 anys 6.834
De 35 a 44 anys 9.063
>44 anys 19.545
Agricultura 1.273
Indústria 3.685
Construcció 3.548
Serveis 28.146
Sense ocupació anterior 2.228
Baix nivell formatiu 9.513
Alt nivell formatiu 3.905
Atur registrat estrangers 11.154
Variació anual -9,02%
Taxa d'atur registrat (Desembre 2018) 10,52%
Homes 8,99%
Dones 12,26%
De 16 a 24 anys 13,16%
De 25 a 34 anys 9,33%
De 35 a 44 anys 8,32%
>44 anys 12,12%
Ocupats (2n Trim 2018) 329.090
Variació anual 3,16%
Variació quinquennal 13,43%
Homes 179.555
Dones 149.535
De 16 a 29 anys 58.516
De 30 a 44 anys 126.338
De 45 a 54 anys 86.175
> 55 anys 58.011
Estrangers 57.805
Beneficiaris prestacions (Nov. 2018) 30.613
Variació anual -5,39%
Nivell contributiu 16.938
Nivell assistencial (Subsidi) 12.121
Renda activa 1.515
Programa d'activació per a l'ocupació 39
Taxa de cobertura total 78,47%
Taxa de cobertura nivell contributiu 43,42%
Taxa de cobertura nivell assistencial 31,07%
Taxa de cobertura renda activa 3,88%

Font: XIFRA - Diputaci& de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE