Síntesi Municipal I
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca --
Superfície (km2) 5.905,00
Altitud (metres) 271,26
Entitats singulars 1.087
Nuclis o disseminats 1.581

Demografia 2017

Població total 755.716
Variació anual 0,28%
Variació 2013-2017 -0,78%
Habitants per km2 128
Homes 377.615
Dones 378.101
Percentatge de joves 17,48%
Percentatge d'adults 65,03%
Percentatge pob. gran 17,50%
═ndex d'envelliment 100,12
Edat mitjana 41,79
═ndex de dependència global 53,78
═ndex de recanvi 112,21
Població estacional 661.277
Població resident a l'estranger 25.565
Naixements 6.993
═ndex sintŔtic de fecunditat 1,43
Defuncions 6.407
Taxa bruta de mortalitat 8,44
Poblaciˇ estrangera 140.890
Variació anual -0,71%
Variació 2013-2017 -12,50%
Edat mitjana 34,88
Taxa d'estrangeria 18,64%
5 principals nacionalitats 73.777
Marroc 36.467
Romania 14.007
Hondures 9.595
GÓmbia 7.155
Franša 6.553

OrÝgen de la poblaciˇ estrangera. 2017

Pressupostos municipals 2017

Ingressos 1.047.469.272€
Variaciˇ anual 3,47%
Ingressos corrents / habitant 1.386€
Despeses 1.045.000.967€
Variaciˇ anual 3,57%
Inversiˇ / habitant 222€
Despeses / habitant 1.383€
Deute viu 384.313.130€
Variaciˇ anual -10,89%
Deute / habitant 509€
Deute / Ingressos corrents 36,69%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda