Diputació de Girona

Això pinta bé!

V concurs de dibuix dels Programes Pedagògics

  • Bases Concurs PDF PDF

Bases

1. Definició de l'objecte


2. Procediment de concessió

3. Categories i premis

         


    

        

        

    

4. Destinataris

5. Forma i període de presentació
6. Criteris de valoració

7. Instrucció del procediment i avaluació de les obres
8. Procediment de resolució i notificació
9. Forma d'acceptació

10. Pagament


11. Difusió

12. Altres obligacions dels beneficiaris

13. Règim jurídic

14. Interpretació

15. Vigència

Disposició addicional primera

Disposició addicional segona

Disposició derogatòria

Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088