Fitxa de l'entitat

Entitats organitzadores > Fitxa de l'entitat

Ajuntament d'Arbúcies - Museu Etnològic del Montseny

Plaça 1 d'octubre, s/n
Arbúcies - Selva
Telèfon: 972860908
Fax: 972860983
memga@arbucies.org
www.museuetnologicmontseny.org

Activitats organitzades

Aquesta entitat ha organitzat 4 activitats