Fitxa de l'entitat

Entitats organitzadores > Fitxa de l'entitat

Ajuntament d'Hostalric

Raval, 45
Hostalric - Selva
Telèfon: 972874165
Fax:
visitespatrimoni@hostalric.cat
www.turismehostalric.cat

Activitats organitzades

Aquesta entitat ha organitzat 1 activitats