INSTITUT D'ESTUDIS CERETANS


HISTÒRIA
DVD Tractat dels Pirineus - 1659-2009
1er. Congrés internacional d’història de Puigcerdà
Puigcerdà una comunitat d’homes lliures al s. XII (Esteve Albert)
Homes i Oficis de Puigcerdà al s XIV (Sebastià Bosom)
La defensa de la vila de Puigcerdà enfront als atacs carlistes (Sebastià Bosom)
La Cerdanya (J. M Ainaud de Lasarte)
Excavacions Arqueològiques a Julia Libica (Josep Padró)

El Paleolític Inferior a Catalunya i al Rosselló (Joan Garcia Garriga)LLIBRES I QUADERNS

Des de Cerdanya (Poemes) (Magdalena Masip)
Noms propis de la Cerdanya i del Pirineu (XIII Col·loqui G de la S Onomàstica)
Ceretania I. Quaderns d’Estudis Cerdans (GRAHC - IEC)
Ceretania II. Quaderns d’Estudis Cerdans 1998 (GRAHC - IEC)
Ceretania III. Quaderns d’Estudis Cerdans 2001 (GRAHC - IEC)
Ceretania IV. Quaderns d’Estudis Cerdans 2005 (GRAHC - IEC)
Ceretania V. Quaderns d’Estudis Cerdans 2007 (GRAHC - IEC)
Ceretania VI. Quaderns d’Estudis Cerdans 2012 (GRAHC - IEC)
Herbes, Remeis i Creences de Cerdanya (2a. Ed.) (Joan Muntané)
La Cerdanya, tots els cims (2a. Edició revisada) (Manel Figuera - Alfons Brosel)
Eines i feines, vivències a Cerdanya a principis de segle (Pons-Figuera-Carbonell)
Seguretat i socorrisme a la muntanya (Enric Subirats)
Contes de Cerdanya (Col. Fumaterri) 1a. Edició
Contes de Cerdanya (Col. Fumaterri) 2a. Edició
Contes de Cerdanya (Col. Fumaterri) 3a. Edició
Contes de Cerdanya (Col. Fumaterri) 4a. Edició ampliada (Sol i Quim Gasch - Joaquim Carbonell)
I Trobades Culturals Pirinenques
II Trobades Culturals Pirinenques - El Pirineu en xarxa
III Trobades Culturals Pirinenques - Models de Pirineu
IV Trobades Culturals Pirinenques - El Pirineu i la creació cultural
V Trobades Culturals Pirinenques - La comunicació al Pirineu
VI Trobades Culturals Pirinenques - Les crisis al Pirineu
VII Trobades Culturals Pirinenques - El Pirineu 1.000 anys després
VIII Trobades Culturals Pirinenques - La marca Pirineus
IX Trobades Culturals Pirinenques -
X Trobades Culturals Pirinenques
XI Trobades Culturals Pirinenques - Patrimomi i Turisme al Pirineu
XII Trobades Culturals Pirinenques - Natura i Cultura al Pirineu
Les cases, les feines, la vida quotidiana
Mademoiselle Fifi
Les fronteres catalanes i el Tractat dels Pirineus
El Tractat dels Pirineus i la mutilació de Catalunya

Tradicions costums i creences de Catalunya Septentrional (Capcir, Cerdanya i Conflent) - Joan Muntané

 

 

col.loquis d'arqueologia

 

 

Col·loqui Any Tema
     
1er 1974

Cypsela - Prehistòria i arqueologia a la Cerdanya

2n 1976

Els pobles pre-romans del Pirineu

3r 1978  
4t 1980

Estat actual recerca arqueològica (Homenatge al Dr. Miquel Oliva Prat)

1982

Hannibal Pyrenaeum transgreditur          (índex)

1984

Protohistòria catalana                          (ìndex 1 2)

1986

Prehistòria i arqueologia conca del Segre (Homenatge al prof. Dr. Joan Maluquer de Motes)

1988

Romanització del Pirineu (Homenatge al Dr. Miquel Tarradell i Mateu)

1991

Estat de la investigació neolític a Catalunya (Centenari del Naixement del Prof. Pere Bosch Gimpera)     

9è - suplement

Investigacions Arqueològiques a Cerdanya i zones limítrofes.                                                (índex)

10è 1994

Cultures i medi, de la prehistòria a l’edat mitjana (Homenatge al prof. Dr. Jean Guilaine)

   

Col·loquis Intals. d’Arqueologia de Puigcerdà. A.P. ’74-’94

11è 1997 Comerç i vies de comunicació 1000 aC - 700 dC                      (índex 1 2 3)
12è 2000

Pirineus i veïns al 3er mil·lenni AC. (Homenatge al prof. Dr. Domènec Campillo)

13è 2003

Món ibèric als Països Catalans (vol I y vol II) (Homenatge a Josep Barberà i Farràs)

14è 2006

L’ocupació del Pirineu i les àrees circumdants en el tardiglacial. Dinàmica paleoambiental i cultural dels primers caçadors pirinencs.

15è 2011 La transició bronze final - 1ª Edat del ferro en el Pirineu Oriental