Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

Opinió

Finalitats:

  • L’estudi de la prehistòria, l’arqueologia, la història, la geografia, la geologia, la flora, la fauna, l’etnologia, l’art, el folklore i altres aspectes culturals de la comarca de Cerdanya, i també les seves relacions exteriors, particularment amb la resta del Pirineu.
  • La tasca de defensa, conservació i restauració de tota mena d’edificis, construccions, jaciments arqueològics, coves i altres indrets d’interès per al patrimoni històric, arqueològic, artístic i natural de la comarca, i la supervisió d’obres que afectin o puguinafectar la integritat del patrimoni comarcal.
  • Recolzar, impulsar, proposar i fomentar tots aquells actes i activitats que tinguin com a fi la unitat de la Cerdanya per damunt de tota mena de barreres que errors històrics i polítics d’altres èpoques la partionaren.