Glossari


Entitats financeres

La informació recollida a les taules mostra les oficines supervisades obertes al públic segons el Banc d'Espanya.

Les dades d'aquesta sèrie suposen un trencament a les obtingudes anteriorment (1987-2002). Les dades del 2015 endavant son trimestrals i les categories son: Bancs, Cooperatives de crèdit*, i Establiments financers i sucursals comunitàries.

(*)Cooperatives de crèdit= suma cooperatives de crèdits + establiments financers/sucursals comunitàries

Font: Banc d'Espanya. Registre d'oficines d'entitats supervisades.

Logo DDGI