Glossari


Places i centres d'educació especial

Els centres d’educació especial poden ser de titularitat pública o privada i donen resposta als alumnes amb necessitats educatives alternatives, que arran d’una avaluació per equips d’orientació educativa i psicopedagògica requereixen unes adaptacions significatives en la seva integració i educació en funció de les seves necessitats.

Les categories d'altes capacitats intel·lectuals no s’inclouen dintre dels centres d’educació especial.

En els centres d’educació especial hi ha diferents nivells segons l’edat, amb etapes d’educació infantil i primària i de transició a la vida adulta i laboral.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Logo DDGI