Glossari


Entitats financeres

La informació recollida a les taules es refereix al sector financer considerat en la seva accepció més estricta. L’objectiu és donar una visió territorialitzada de les entitats financeres que operen a Catalunya. L’Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de l’explotació de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), és qui elabora aquestes dades. Les entitats financeres que es ressenyen a les taules corresponen a les oficines dels bancs i de les caixes d’estalvi obertes al públic en general i que recullen tota l’activitat del sector desenvolupada en el territori català, amb independència de la ubicació de la seva seu social.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Logo DDGI