Glossari


Empreses prestadores de serveis funeraris

El cens de cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Girona és un recull de la informació facilitada pels ajuntaments en relació amb els cementiris, tanatoris i crematoris (nom, ubicació, titularitat, forma de gestió i regulació) i la prestació dels serveis funeraris (forma de gestió, empreses que presten servei al municipi, regulació i compliment de la garantia del principi d’universalitat).

Empreses prestadores de serveis funeraris: l’estadística d’empreses prestadores de serveis funeraris es basa en les enquestes respostes anualment pels mateixos ajuntaments a la Diputació de Girona, amb l’objectiu d’obtenir un inventari.

 

Font: Enquesta inicial del cens de cementiris i serveis funeraris actualitzada per ajuntaments i empreses del sector. Diputació de Girona.

Logo DDGI