Glossari


Cementiris per titularitat

Les dades d’equipaments funeraris de la Província de Girona s’obtenen gràcies al recull d’informació facilitada pels ajuntament en relació amb els cementiris i la informació publicada per l’Associació d’empreses de serveis funeraris de Catalunya.

Cementiris per titularitat: l’estadística de cementiris per titularitat es basa en les enquestes respostes pels mateixos ajuntaments a la Diputació de Girona, anualment, amb l’objectiu d’obtenir un inventari de cementiris amb la informació de si són “municipals” o “no municipals”.

Font: Enquesta de cens de cementiris i serveis funeraris, Diputació de Girona

Logo DDGI