Glossari


Places en residències per a gent gran

Aquesta taula presenta dades sobre el nombre de places dels centres que ofereixen serveis d’acolliment residencial de caràcter permanent o temporal per a persones grans. Aquests serveis adopten dues modalitats: serveis de llar residència i serveis de residència assistida. Els primers s’adrecen a persones grans amb un grau d’autonomia suficient per fer les activitats de la vida diària, que requereixen un determinat nivell d’organització i suport personal. Els segons, d’assistència integral, s’adrecen a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per fer les activitats de la vida diària, que necessiten atenció i supervisió constants, i que tenen unes circumstàncies sociofamiliars que requereixen la substitució de la llar. No s’hi inclouen els centres d’assistència sociosanitària.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de dades del Departament de Benestar i Família

Logo DDGI