Glossari


Centres educatius per tipus d'ensenyament

Les dades indicades corresponen a diferents cicles educatius, en concret:

  • Educació infantil de primer i segon cicle
  • Educació primària
  • Educació secundària obligatòria (ESO)
  • Batxillerat
  • Cicles de formació professional de grau mitjà
  • Cicles de formació professional de grau superior
  • Formació de persones adultes
  • Escoles de música

Les dades es presenten per a cada curs i cicle segons el sector de titularitat del centre i inclouen els centres que hi ha al municipi, els grups o unitats totals i l’alumnat que hi assisteix.

Font: Estadístiques del Departament d’Ensenyament

 

Logo DDGI