Glossari


Turisme (demanda)

S’anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment d’allotjament. Els viatgers es classifiquen pel seu país de residència, cosa que permet fer la distinció entre turisme domèstic (el que efectuen els residents a l’Estat espanyol) i turisme estranger (el que efectuen els residents a fora de l’Estat). En el cas dels residents a l’Estat espanyol, se’ls sol·licita informació sobre la comunitat autònoma de procedència.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s’allotja a l’establiment.

El grau d’ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d’habitacions ocupades durant el mes i el total d’habitacions disponibles.

El grau d’ocupació per parcel·les és la relació, en percentatge, entre el total de parcel·les ocupades durant un període i les disponibles al càmping en el mateix període, multiplicades pels dies del mes de referència.

A partir de les dades de l’INE, l’Idescat amplia mensualment els resultats per a Catalunya segons la categoria dels establiments i per marques turístiques de destinació.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i Instituto Nacional de Estadística (INE)

Logo DDGI