Glossari


Habitatges d'ús turístic

Les estadístiques de turisme que s’ofereixen fan referència a la informació clàssica del sector, nombre d’establiments turístics i places, és a dir, l’oferta turística. Les dades d’oferta es mostren en l’àmbit municipal per anys. 

Els habitatges d’ús turístic són unitats aïllades (pisos o cases) dins d’edificacions, conjunts residencials o altres espais similars emplaçades en zones residencials, no turístiques. Moltes vegades aquests habitatges són llogats per un període més gran que una quinzena.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Logo DDGI