Glossari


Superfície i altitud

 

Superfície

És l’extensió de territori, mesurada en quilòmetres quadrats, que hi ha dins els límits administratius d’un determinat municipi. S’hi inclouen també els enclavaments que alguns dels municipis tenen situats dins els límits d’un altre. Les dades de l’àmbit municipal estan extretes de la Base de límits municipals i comarcals a escala 1:50.000 de l’ICC, establerta a partir de la interpretació de la documentació vigent (actes i quaderns de camp). Els valors resultants s’han obtingut a partir del càlcul de la superfície de cada polígon municipal.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Altitud

És la distància en altura, mesurada en metres, que hi ha des del nivell del mar (fixat a Alacant), fins al nucli capital d’un determinat municipi.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de dades de l’ICC

Logo DDGI