Saltar al contingut
Arxiu i memòria

La Mancomunitat

«La Mancomunitat de Catalunya a les terres de Girona»

Cent anys després de la seva creació, a les commarques gironines commemorem la Mancomunitat de Catalunya, primera experiència d'autogovern contemporani, amb una exposició que proporciona una visió renovada de les principals actuacions que va impulsar. La mostra ofereix, des d'una perspectiva humana i social, un recorregut per la intensa etapa de construcció d'un país modern a partir d'una concepció nacional tot i els modestos recursos de què disposava i la manca de competències que tenia atribuïdes.

L'exposició La «Mancomunitat de Catalunya a les terres de Girona» està dividida en diversos àmbits, que presenten les actuacions més significatives que es van dur a terme entre els anys 1914 i 1924 en diversos camps.

L'exposició és promoguda pel Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació. El seu contingut ha estat elaborat per Joaquim Maria Puigvert, professor d’història contemporània de la Universitat de Girona, i Narcís Figueras, professor d’estudis catalans de la Universitat Oberta de Catalunya i director del Patronat Eiximenis, i per un equip d’especialistes en el període de la Mancomunitat o en les diverses qüestions que s’hi plantegen, integrat pels historiadors Jordi Bohigas, Mònica Bosch, Pere Bosch, Xavier Carmaniu, Xavier Castanyer, Jordi Falgàs, Maximiliano Fuentes, Rosa Maria Gil, Carles Gorini, Andreu Pujol i Enric Pujol.

Guió didàctic: http://www.ddgi.cat/quiosc/recursos/agenda/doc/Guio_Didactic.pdf

 

Documentació

Catàleg