Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Fem compost


Descripció breu:

Taller teoricopràctic per introduir o millorar la pràctica del compostatge de la matèria orgànica. Descoberta de primera mà del procés, identificació d'espècies d'éssers vius que porten a terme el procés i anàlisi de diferents tipus de compost.


Lloc o equipament:

Centre escolar, entitat o equipament municipal


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Fomentar la implicació personal i col·lectiva en la preservació del medi ambient i en la gestió correcta de la brossa orgànica. - Donar a conèixer un procés autònom, fàcil i gratuït de reciclatge de la matèria orgànica. - Facilitar una formació bàsica que permeti la implementació i la pràctica de l'autocompostatge per a l'obtenció d'un fertilitzant natural de molt bona qualitat de manera fàcil i gratuïta. - Reduir el volum de residus de l'escola/centre/llar destinats a l'abocador.


Descripció de l'activitat:

- El procés de compostatge de la matèria orgànica, avantatges de l'autocompostatge. - Tipus de compostadors, instal·lació, procediment, eines, etc. - Materials a compostar, tipus i proporcions. - Resolució d'incidències (en el cas que es disposi de compostador actiu). - Aplicacions del compost.


Materials utilitzats:

Recurs audiovisual sobre el procés de compostatge, exemples de compostadors, materials orgànics diversos, mostres de compost en diferents etapes, làmines i guies d'identificació per als éssers vius, eines i equip per a l'anàlisi del compost.


Mecanismes d'avaluació:

Mecanisme d'avaluació: Dinàmica de percepció sobre la valoració que fan els participants de l'activitat i l'impacte que els ha provocat; la intenció de canvi d'hàbits a escala individual. Indicador: quantificació i qualitat del compost produït; nombre de participants que s'inicien en l'autocompostatge.


Observacions:

Compromís de la persona responsable de l'activitat per part de l'escola o l'entitat participant de realitzar i registrar l'indicador i comunicar-lo a l'Escola de Natura. Activitat que pot emmarcar-se en la Setmana Europea de Prevenció de Residus.