Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

L'aigua en joc


Descripció breu:

Taller sobre l'ús que fem de l'aigua a la llar, mesures d'estalvi i sistemes per a la reducció del consum. Descobrirem els sistemes de gestió de l'aigua i avaluarem el cost ambiental que tenen.


Lloc o equipament:

Centre escolar, entitat o equipament municipal


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

4 h


Preu/alumne original:

9.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Conscienciar la població que les seves accions tenen efectes en el medi ambient. - Conscienciar sobre l'important problema ambiental que suposa el consum desmesurat d'aigua i la seva contaminació. - Donar a conèixer els sistemes de potabilització i depuració de l'aigua. - Motivar un canvi d'hàbits cap a la reducció del consum d'aigua en el dia a dia amb la instal·lació de ginys i sistemes en l'àmbit familiar. - Fomentar hàbits respectuosos pel que fa al consum i l'ús de l'aigua.


Descripció de l'activitat:

- Simulacions sobre hàbits de consum i ús de l'aigua a la llar i anàlisi de les conseqüències locals i globals. - Reproducció a petita escala d'un sistema casolà de neteja d'aigua pel sistema de filtrat. - Els sistemes de potabilització i depuració de l'aigua: etapes, processos, costos i resultats. - Reflexió sobre hàbits de consum i ús de l'aigua a través de dinàmiques de joc (diferents tipologies segons l'edat dels participants). - Instal·lació de sistemes de reducció i estalvi d'aigua al centre/equipament i demostració del seu efecte. - Creació de ginys casolans que ajuden a estalviar aigua a la llar.


Materials utilitzats:

Diferents estris i utensilis necessaris per a les simulacions, làmines explicatives i material audiovisual del funcionament de la potabilitzadora i la depuradora, material per a les dinàmiques de joc (gotes, làmines, robes de colors, etc.), joc de cartes «L'aigua en joc», exemples de sistemes per a l'estalvi i la reducció del consum d'aigua, simulador del funcionament de la potabilitzadora i estris per a l'anàlisi de les propietats de l'aigua, material de rebuig per a la construcció dels ginys d'estalvi.


Mecanismes d'avaluació:

Mecanisme d'avaluació: Dinàmica de percepció sobre la valoració que fan els participants de l'activitat i l'impacte que els ha provocat; la intenció de canvi d'hàbits a escala individual. Indicador: incorporació de sistemes de reducció en el consum d'aigua al centre/equipament i percentatge de reducció; nombre de participants que en l'àmbit familiar han incorporat sistemes d'estalvi i reducció de consum d'aigua.


Observacions:

Compromís de la persona responsable de l'activitat per part de l'escola o l'entitat participant de realitzar i registrar l'indicador i comunicar-lo a l'Escola de Natura. L'activitat es pot vincular als actes del Dia Mundial de l'Aigua.