Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Som natura, fem natura


Descripció breu:

Us proposem sortir a recollir les deixalles i residus que hi hagi a l'entorn de l'escola/centre/equipament. Participarem en un projecte global de quantificació dels residus llençats al medi natural, reflexionarem sobre la seva necessitat. Farem propostes concretes per fomentar actituds proactives de respecte a la natura.


Lloc o equipament:

Espai exterior proper a una escola, entitat o equipament municipal


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Conscienciar sobre la problemàtica i les conseqüències de llençar residus al medi natural. - Comparar els efectes d'un entorn net . - Potenciar actituds proactives en la minimització dels residus i en la cura del medi ambient. - Treballar per mantenir un entorn de l'escola/centre/equipament net.


Descripció de l'activitat:

- Sortida per fer una recollida de deixalles i residus de l'entorn proper al centre/escola/equipament segons un objectiu marcat en temps i quantitat. - Selecció dels diferents tipus de residus trobats i quantificació. - El procés de descomposició dels diferents materials. - Foment d'actituds proactives de rebuig pels productes d'un sol ús entre els usuaris i evitació de conductes incíviques.


Materials utilitzats:

Guants, bosses o sacs, pinces recollidores, bàscula i dispositiu mòbil per a l'ús de l'app Litterati. Material divers (fusta, cartró, pintures, cordill, retoladors...) per a la creació de cartells informatius o un avís.


Mecanismes d'avaluació:

Mecanisme d'avaluació: Dinàmica de percepció sobre la valoració que fan els participants de l'activitat i l'impacte que els ha provocat; la intenció de canvi d'hàbits a escala individual. Indicador: quantificació de deixalles trobades a l'entorn del centre/escola/equipament; disminució en la quantitat de deixalles presents a l'entorn natural del centre/escola/equipament.


Observacions:

Compromís de la persona responsable de l'activitat per part de l'escola o l'entitat participant de realitzar i registrar els indicadors i comunicar-los a l'Escola de Natura. L'activitat es pot emmarcar en la campanya «Let's Clean Up Europe».