Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Aula de Natura El Meandre

Pladevall 15bis, Can Busquetics / Bústia 67
Cellera de Ter, la - Selva
Telèfon: 621268944
Fax:

https://www.elmeandre.cat/
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Els ritmes de la natura


Descripció breu:

Activitat vinculada al projecte «Ciència ciutadana ritme natura», que pretén despertar en els alumnes l'interès per participar en els estudis científics. Farem una xerrada sobre el projecte i la metodologia. A continuació, els alumnes hauran de triar una o més espècies de plantes o animals per estudiar, a través de l'observació, la seva resposta als factors ambientals al llarg de l'any des del punt de vista de la fenologia. Sortirem als espais exteriors de l'escola per orientar els alumnes en l'elecció de l'espècie a estudiar i per practicar la presa de dades.


Lloc o equipament:

Centre escolar i rodalies


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 h


Preu/alumne original:

7 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Conèixer els cicles dels éssers vius i la seva importància per a l'equilibri dels ecosistemes. - Descobrir plantes i animals propers i el seu comportament, així com l'alteració que provoca l'acció humana (p.ex. el canvi climàtic) sobre els seus ritmes. - Despertar l'interès dels alumnes en la participació en estudis científics col·lectius. - Posar en valor la ciència ciutadana. - Potenciar l'observació i la percepció com a elements que faciliten el coneixement i que generen emocions.


Descripció de l'activitat:

Activitat vinculada a la ciència ciutadana. Consisteix a triar una o més espècies de plantes o animals i estudiar, a través de l'observació, la seva resposta als factors ambientals al llarg de l'any des del punt de vista de la fenologia. Per exemple, quan arriben les orenetes o quan perden la fulla els arbres. L'objectiu és veure com afecta el canvi climàtic la resposta d'aquestes plantes o animals. Primer es farà una xerrada a l'aula per explicar la importància de la ciència ciutadana, el projecte «Ritme natura» i la seva metodologia (http://ritmenatura.cat), i l'ús de la fenologia en estudis del canvi climàtic. A continuació, es farà una sortida als espais exteriors del centre educatiu per orientar els alumnes en l'elecció de l'espècie a estudiar. També practicarem com introduir les dades en l'App d'iNaturalist (projecte «Ritme natura»). Cal un compromís en la participació d'aquest projecte perquè les dades obtingudes tinguin valor científic, és a dir, fer el seguiment de l'espècie escollida cada any.


Materials utilitzats:

Presentació audiovisual de l'activitat, dispositius que permetin practicar la introducció de les dades en l'App d'iNaturalist (per exemple una tauleta). Aquests dispositius els haurà d'aportar el centre educatiu.


Mecanismes d'avaluació:

Per avaluar la participació quantitativament, al portal d'iNaturalist es poden veure les estadístiques del projecte. Això ens permet comprovar quantes observacions ha pujat al projecte cada usuari participant. També hi ha experts que validen les observacions (que les espècies siguin correctes). També es farà arribar un formulari electrònic al professorat per avaluar l'activitat i proposar millores.


Observacions:

Aquesta activitat és adient per a qualsevol època de l'any, fins i tot a l'hivern. Tot i que farem una xerrada explicativa a l'aula, seria interessant que el professorat fes una sessió formativa prèvia als alumnes perquè es familiaritzessin amb aquests conceptes científics.