Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Som la clau del canvi


Descripció breu:

Taller pràctic en què coneixerem què és el canvi climàtic i la situació d'emergència climàtica global. Descobrirem com podem canviar els nostres hàbits quotidians per mitigar-ne l'efecte. Mostres i exemples de l'ús d'energies alternatives i netes. Creació de petits prototips que funcionen amb energies netes per veure'n l'eficàcia.


Lloc o equipament:

Centre escolar, entitat o equipament municipal


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

4 h


Preu/alumne original:

9.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Conèixer què és el canvi climàtic, identificar l'estat d'emergència climàtica i les conseqüències locals i globals. - Ser conscients que els hàbits quotidians en despesa energètica tenen un efecte directe sobre el canvi climàtic. - Identificar i afavorir actituds i hàbits encaminats a la minimització de la despesa energètica i a l'ús de fonts d'energia sostenibles per mitigar-ne els efectes. - Promocionar l'ús d'energies renovables i netes en l'àmbit domèstic, escolar i públic.


Descripció de l'activitat:

El planeta en perill, l'emergència climàtica i els efectes globals. L'efecte hivernacle: com funciona, què el provoca i conseqüències. Jocs i dinàmiques actives sobre les conseqüències del canvi climàtic a escala local i global. I jo què hi puc fer? Anàlisi i avaluació del nostre dia a dia: activitats de la quotidianitat que requereixen l'ús d'energia. Identificació i classificació de les diferents fonts d'energia. Demostracions amb sistemes domèstics i aparells que funcionen amb energies renovables. Creació de prototips a petita escala de ginys domèstics que utilitzen energies alternatives i netes.


Materials utilitzats:

Maleta pedagògica del canvi climàtic («Planeta Terra, experimentem l'efecte hivernacle»); làmines de les energies; material per als jocs «Desglaç!», «Stop gasos» i «Apaga el llum»; mostres d'aparells que funcionen amb diferents tipus d'energies netes. Aparells, forn solar i joguines per a les demostracions, i tot el material necessari per al taller de creació de ginys (material de rebuig, tisores, cola, corda/cordill, fustes, recipients...).


Mecanismes d'avaluació:

Mecanisme d'avaluació: Dinàmica de percepció sobre la valoració que fan els participants de l'activitat i l'impacte que els ha provocat; la intenció de canvi d'hàbits a escala individual. Indicador: nombre de participants que incorporen canvis d'hàbits en la quotidianitat i/o ús d'energies alternatives en l'àmbit domèstic; implementació d'energies netes al centre/escola/equipament.


Observacions:

Compromís de la persona responsable de l'activitat per part de l'escola o l'entitat participant de realitzar i registrar l'indicador i comunicar-lo a l'Escola de Natura. L'activitat es pot emmarcar en la Setmana Europea de l'Energia Sostenible.