Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Un pati ple de vida!


Descripció breu:

Taller per descobrir, conèixer i afavorir la fauna que conviu al nostre pati. Construcció d'un jardí de papallones, un hotel d'insectes, caixes niu i/o menjadores per a ocells.


Lloc o equipament:

Centre escolar, entitat o equipament municipal


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

4 h


Preu/alumne original:

9.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

Afavorir la biodiversitat al pati de l'escola, del jardí o l'espai exterior d'un centre o equipament municipal. Valorar la importància dels éssers vius, els beneficis que ens aporten i les funcions en l'ecosistema. Identificar els insectes i els ocells com a agents per a la pol·linització de les plantes. Desenvolupar actituds proactives de respecte i estima cap als éssers vius.


Descripció de l'activitat:

Qui viu al pati? Els éssers vius del nostre pati: animals i plantes . Quins són, on viuen, de què s'alimenten. Relacions tròfiques entre els éssers vius. La xarxa tròfica del pati, les cadenes alimentàries. Què podem fer? Estudi de l'espai exterior, planificació de possibilitats i concreció de les propostes. Creació d'estructures per afavorir la presència d'éssers vius al pati o espai exterior.


Materials utilitzats:

Guies d'identificació, claus dicotòmiques, lupes, cintes mètriques, material divers per a la construcció del jardí, hotel d'insectes, caixes niu i menjadores. Plantes amb flor autòctones, pales, terra, recipients.


Mecanismes d'avaluació:

Mecanisme d'avaluació: Dinàmica de percepció sobre la valoració que fan els participants de l'activitat i l'impacte que els ha provocat; la intenció de canvi d'hàbits a escala individual. Indicador: percentatge d'ocupació de les diverses estructures construïdes.


Observacions:

Compromís de la persona responsable de l'activitat per part de l'escola o l'entitat participant de realitzar i registrar l'indicador i comunicar-lo a l'Escola de Natura. Activitat que es pot emmarcar en la Setmana de la Natura. Segons el tipus i la quantitat de plantes i/o estructures a construir, possibilitat d'aplicar un suplement pel cost del material extra (a concretar amb l'escola/centre o l'equipament).