Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Moguem-nos bé!


Descripció breu:

Descobrirem els avantatges d'anar a peu i amb bicicleta. Analitzarem com és la mobilitat a l'entorn del nostre centre o equipament: mesurarem el soroll dels vehicles i la mida de les voreres, i detectarem les barreres arquitectòniques. Finalment farem propostes concretes per millorar la mobilitat i fer del nostre entorn un lloc més agradable i segur.


Lloc o equipament:

Espai exterior proper a una escola, entitat o equipament municipal


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

4 h


Preu/alumne original:

9.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Conscienciar sobre la relació entre els hàbits de mobilitat i les problemàtiques ambientals globals. - Comparar els diferents tipus de desplaçaments i afavorir la reflexió dels avantatges i inconvenients. - Potenciar la pràctica d'una mobilitat sostenible i fomentar l'ús del transport col·lectiu. - Motivar el debat sobre el model de ciutat per afavorir l'ús social del carrer, fomentant-ne la recuperació com a espai d'interrelació, etc., fent protagonistes els vianants i els ciclistes. - Reduir les problemàtiques d'una mobilitat poc sostenible.


Descripció de l'activitat:

Procés participatiu que ha de concloure amb la millora de la mobilitat de l'entorn d'un equipament concret i afavorir uns desplaçaments més sostenibles. - Enquesta als usuaris del centre per conèixer els hàbits de mobilitat. - Activitat pràctica d'anàlisi dels carrers adjunts: tipus de vies i característiques, voreres, existència de barreres arquitectòniques, carrils i aparcaments de bicis, nivell de soroll del trànsit, punts negres, etc. - Dinàmica de grup: aspectes positius d'una mobilitat més segura i respectuosa amb el medi. - Determinació de propostes per incidir en els hàbits dels usuaris i de possibles millores per portar a terme a fi d'aconseguir una mobilitat més sostenible.


Materials utilitzats:

Enquestes, cintes mètriques, sonòmetre, cotxet infantil, fitxes de la dinàmica de mobilitat amb diferents elements de la ciutat i vehicles, bicicleta, caminador i càmera fotogràfica.


Mecanismes d'avaluació:

Mecanisme d'avaluació: Dinàmica de percepció sobre la valoració que fan els participants de l'activitat i l'impacte que els ha provocat; la intenció de canvi d'hàbits a escala individual. Indicador: grau d'implementació de l'ús de la bicicleta en sortides escolars; increment del nombre d'alumnes o usuaris de l'escola/equipament que accedeixen amb bici, a peu i en transport públic; disminució del soroll a l'entorn de l'equipament.


Observacions:

Compromís de la persona responsable de l'activitat per part de l'escola o l'entitat participant de realitzar i registrar els indicadors i comunicar-los a l'Escola de Natura. L'activitat es pot complementar amb l'exposició itinerant «A l'escola amb bon peu" de l'Escola de Natura i es pot vincular als actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.