Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Emys

Crta. Santa Coloma, km 21
Riudarenes - Selva
Telèfon: 972164957
Fax:
educacio@fundacioemys.org
www.fundacioemys.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Aigua, vida i flow


Descripció breu:

El riu és un hàbitat únic i molt sensible del planeta Terra, que acull una biodiversitat molt elevada. Els rius ens indiquen la qualitat de vida que hi ha en aquest hàbitat i la fauna i la flora que hi poden habitar, i ens ajuden a conèixer si es troben en un bon estat de conservació. Però encara és molt més important conèixer quina interacció tenim els humans amb aquest entorn i com ens comportem amb la natura en general. Mitjançant la descoberta directa de l'entorn proper, descobrirem quines són les problemàtiques actuals d'aquest hàbitat.


Lloc o equipament:

Centre educatiu, seu de la Fundació Emys (Can Moragues, Riudarenes) o entorn on hi hagi una riera.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 h i 30 min


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Conèixer quins són els éssers vius emblemàtics que viuen en aquest espai entès com a riu i també com a bosc de ribera; 2. Entendre el riu com un ecosistema d'alt valor natural on viuen una flora i una fauna amenaçades; 3. Promoure una reflexió de grup sobre quines són les accions cíviques i incíviques i sobre què podem fer com a individus per preservar la qualitat ambiental de l'indret.


Descripció de l'activitat:

L'estrucura de l'activitat és la següent: 1. Descripció i orientació de l'espai en què ens trobem; 2. Part teòrica informativa sobre les característiques principals del riu; 3. Explicació de la fauna i la flora que hi habiten; 4. Joc didàctic del comportament humà. 5. Debat i conclusions finals.


Materials utilitzats:

Infografies didàctiques informatives del riu i de la fauna i la flora que hi habiten, joc de targetes d'interacció amb l'home.


Mecanismes d'avaluació:

L'avaluació es fa mitjançant una enquesta en format digital que s'entrega al professorat i en la qual es revisen la durada, l'organització, els materials de suport, el contingut, les dinàmiques, la tasca de l'educador/a, etc. Un cop es fa el retorn, es guarda amb el resum de l'activitat elaborat per l'educador/a que ha dirigit la sessió. D'aquesta manera, podem anar millorant i polint els tallers.


Observacions:

Cal dur calçat i roba còmodes, així com roba d'abric segons l'estació de l'any i el lloc on es desenvolupa l'activitat.