Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any:2018
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     
Antiguitat Unitats
Abans de 1950 51.136
1950-1959 13.536
1960-1969 55.652
1970-1979 132.432
1980-1989 142.690
1990-1999 112.409
2000-2009 184.638
2010 i posterior 22.582
Sòl vacant 52.720
Sense definir 2.005
Total 769.800
  Font: