Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any:2019
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     
Antiguitat Unitats
Abans de 1950 51.181
1950-1959 13.582
1960-1969 55.855
1970-1979 132.595
1980-1989 142.927
1990-1999 112.532
2000-2009 184.908
2010 i posterior 24.542
Sòl vacant 52.454
Sense definir 1.934
Total 772.510
  Font: