Síntesi Municipal III
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2015-2019
Empreses (III Trim 2019) 56 100,00% -5,08% 7,69%
Agricultura 5 8,93% -28,57% 66,67%
Indústria 4 7,14% -33,33% -20,00%
Construcció 7 12,50% 40,00% 16,67%
Serveis 40 71,43% -2,44% 5,26%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2015-2019)
De 0 a 10 treballadors 18,09%
De 11 a 50 treballadors 47,59%
De 51 a 250 treballadors -8,52%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2017-2018 Places Variació 2017-2018
Establiments turístics (2018) 38 11,76% 1.119 2,38%
Hotels 4 33,33% 43 10,26%
Càmpings 3 0,00% 810 0,00%
Turisme rural 10 0,00% 101 0,00%
Habitatges turístics 16 23,08% 88 22,22%
Apartaments turístics 5 0,00% 77 8,45%
Renda 2016 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2012-2016 ND
PIB 2016 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2015-2016 ND
IBI urbà 2018. Quota íntegra 446.075 €
Variació 2014-2018 56,20%
Quota íntegra / rebut 405 €
Habitatges iniciats 2018 3
Habitatges acabats 2018 1
Parc de vehicles 2018 1.707
Variació anual 0,59%
Turismes 1.020
Motocicletes 217
Camions 391
Tractors 3
Autobusos 76
Explot. Agràries 2009 68
Superfície agrària 2.810
Variació 1999-2009 -6,85%
Explot. Ramaderes 2009 50
Unitats ramaderes 4.078
Variació 1999-2009 -58,33%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro