Síntesi Municipal III
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2015-2019
Empreses (I Trim 2019) 58 100,00% 1,75% 13,73%
Agricultura 6 10,34% -14,29% 50,00%
Indústria 6 10,34% 0,00% 20,00%
Construcció 6 10,34% 20,00% 0,00%
Serveis 40 68,97% 2,56% 11,11%
Variació nombre d'empreses (I Trim 2015-2019)
De 0 a 10 treballadors 25,58%
De 11 a 50 treballadors 23,02%
De 51 a 250 treballadors 15,15%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2016-2017 Places Variació 2016-2017
Establiments turístics (2017) 34 6,25% 1.093 1,02%
Hotels 3 0,00% 39 0,00%
Càmpings 3 0,00% 810 0,00%
Turisme rural 10 0,00% 101 0,00%
Habitatges turístics 13 18,18% 72 18,03%
Apartaments turístics 5 0,00% 71 0,00%
Renda 2015 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2011-2015 ND
PIB 2016 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2015-2016 ND
IBI urbà 2017. Quota íntegra 303.645 €
Variació 2013-2017 7,49%
Quota íntegra / rebut ND €
Habitatges iniciats 2017 2
Habitatges acabats 2017 1
Parc de vehicles 2017 1.697
Variació anual 1,62%
Turismes 1.041
Motocicletes 206
Camions 375
Tractors 3
Autobusos 72
Explot. Agràries 2009 68
Superfície agrària 2.810
Variació 1999-2009 -6,85%
Explot. Ramaderes 2009 50
Unitats ramaderes 4.078
Variació 1999-2009 -58,33%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro