Síntesi Municipal III
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2014-2018
Empreses (III Trim 2018) 59 100,00% 1,72% 15,69%
Agricultura 7 11,86% 0,00% 133,33%
Indústria 6 10,17% 0,00% 50,00%
Construcció 5 8,47% -16,67% -16,67%
Serveis 41 69,49% 5,13% 7,89%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2014-2018)
De 0 a 10 treballadors 30,49%
De 11 a 50 treballadors 2,29%
De 51 a 250 treballadors 36,97%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2016-2017 Places Variació 2016-2017
Establiments turístics (2017) 34 6,25% 1.093 1,02%
Hotels 3 0,00% 39 0,00%
Càmpings 3 0,00% 810 0,00%
Turisme rural 10 0,00% 101 0,00%
Habitatges turístics 13 18,18% 72 18,03%
Apartaments turístics 5 0,00% 71 0,00%
Renda 2015 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2011-2015 ND
PIB 2015 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2014-2015 ND
IBI urbà 2016. Quota íntegra 302.803 €
Variació 2012-2016 7,18%
Quota íntegra / rebut 282 €
Habitatges iniciats 2017 2
Habitatges acabats 2017 1
Parc de vehicles 2016 1.670
Variació anual 1,03%
Turismes 1.004
Motocicletes 196
Camions 394
Tractors 5
Autobusos 71
Explot. Agràries 2009 68
Superfície agrària 2.810
Variació 1999-2009 -6,85%
Explot. Ramaderes 2009 50
Unitats ramaderes 4.078
Variació 1999-2009 -58,33%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro