Informe de cadastre
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Cadastre urbà  2015  2016 
 Parcel·les urbanes (unitats) 285.684 286.550
 Béns immobles (unitats) 760.293 763.311
 Valor cadastral construcció (milers d'euros) 22.693.018 23.826.504
 Valor cadastral del sòl (milers d'euros) 15.802.938 16.656.897
 Valor cadastral total (milers d'euros) 39.598.683 40.483.401
 Superfície parcel·les urbanes (ha) 27.067 26.511
 Superfície parcel·les sense edificar (ha) 10.021 9.248
 Superfície parcel·les edificades (ha) 17.046 17.263

 Cadastre urbà. Béns immobles per usos  2015  2016 
 Magatzem 141.300 145.121
 Comercial 24.096 24.410
 Cultural 698 815
 Oci Hostalería 3.746 3.819
 Industrial 17.842 18.463
 Esportiu 2.712 3.238
 Sòl vacant 59.692 54.780
 Obres d'urbanització 1.924 2.265
 Oficines 3.525 3.619
 Edif. singular 529 500
 Religiós 975 977
 Espectacles 180 189
 Residencial 502.408 504.285
 Sanitat 534 488
 Sense definir 1.092 778
 Total 761.253 763.747

 Cadastre urbà. Béns immobles per antigüitat  2015  2016 
 Magatzem 52.809 51.359
 Abans de 1950 13.408 13.444
 1950-1959 55.202 55.445
 1960-1969 131.644 132.260
 1970-1979 140.293 141.403
 1980-1989 109.459 111.095
 1990-1999 179.652 182.148
 2000-2009 15.723 18.561
 2010 i posterior 59.726 54.814
 Sòl vacant 3.337 3.218
 Sense definir 761.253 763.747

 Cadastre rústic  2015  2016 
 Parcel·les (unitats) 214.594 215.155
 Subparcel·les (unitats) 412.818 411.576
 Valor cadastral (milers d'euros) 2.799 3.064

 Cadastre rústic. Tipus de cultiu  2015  2016 
 Conreu secà 15,51% 15,51%
 Conreu regadiu 9,48% 9,58%
 Pastures 28,59% 28,71%
 Olivera 0,77% 0,78%
 Vinya 0,63% 0,63%
 Cítrics 0,00% 0,00%
 Fruiters 1,41% 1,40%
 Fruits secs 0,00% 0,00%
 Plantes subtropicals i mediterrànies 0,00% 0,00%
 Espècies de fusta de creixement lent 22,84% 22,95%
 Espècies de fusta de creixement ràpid 2,19% 2,19%
 Altres 18,40% 23,55%
 

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Economía y Hacienda.