Informe de cadastre
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Cadastre urbà  2017  2018 
 Parcel·les urbanes (unitats) 285.099 285.940
 Béns immobles (unitats) 762.877 766.655
 Valor cadastral construcció (milers d'euros) 24.595.739 26.344.276
 Valor cadastral del sòl (milers d'euros) 15.662.576 16.073.205
 Valor cadastral total (milers d'euros) 41.249.607 42.417.481
 Superfície parcel·les urbanes (ha) 24.519 24.627
 Superfície parcel·les sense edificar (ha) 7.298 7.238
 Superfície parcel·les edificades (ha) 17.222 17.389

 Cadastre urbà. Béns immobles per usos  2017  2018 
 Magatzem 147.388 147.536
 Comercial 24.648 24.669
 Cultural 834 835
 Oci Hostalería 3.778 3.766
 Industrial 19.001 19.008
 Esportiu 3.619 3.625
 Sòl vacant 53.598 56.062
 Obres d'urbanització 2.546 ND
 Oficines 3.622 3.622
 Edif. singular 480 480
 Religiós 981 978
 Espectacles 181 182
 Residencial 505.212 505.396
 Sanitat 481 480
 Sense definir 0 ND
 Total 766.386 766.639

 Cadastre urbà. Béns immobles per antigüitat  2017  2018 
 Magatzem 51.179 51.136
 Abans de 1950 13.487 13.536
 1950-1959 55.531 55.652
 1960-1969 132.436 132.432
 1970-1979 141.930 142.690
 1980-1989 111.806 112.409
 1990-1999 183.844 184.638
 2000-2009 20.261 22.582
 2010 i posterior 53.634 52.720
 Sòl vacant 2.279 2.005
 Sense definir 766.387 769.800

 Cadastre rústic  2017  2018 
 Parcel·les (unitats) 218.396 219.083
 Subparcel·les (unitats) 414.919 412.179
 Valor cadastral (milers d'euros) 3.457 3.853

 Cadastre rústic. Tipus de cultiu  2017  2018 
 Conreu secà 18,23% 18,16%
 Conreu regadiu 11,66% 11,67%
 Pastures 31,73% 31,73%
 Olivera 0,90% 0,90%
 Vinya 0,76% 0,76%
 Cítrics 0,00% 0,00%
 Fruiters 1,72% 1,71%
 Fruits secs 0,00% 0,00%
 Plantes subtropicals i mediterrànies 0,00% 0,00%
 Espècies de fusta de creixement lent 25,26% 25,65%
 Espècies de fusta de creixement ràpid 0,76% 2,59%
 Altres 0,11% 6,43%
 

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Economía y Hacienda.