Informe de cadastre
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Cadastre urbà  2016  2017 
 Parcel·les urbanes (unitats) 286.550 285.099
 Béns immobles (unitats) 763.311 762.877
 Valor cadastral construcció (milers d'euros) 23.826.504 24.595.739
 Valor cadastral del sòl (milers d'euros) 16.656.897 15.662.576
 Valor cadastral total (milers d'euros) 40.483.401 41.249.607
 Superfície parcel·les urbanes (ha) 26.511 24.519
 Superfície parcel·les sense edificar (ha) 9.248 7.298
 Superfície parcel·les edificades (ha) 17.263 17.222

 Cadastre urbà. Béns immobles per usos  2016  2017 
 Magatzem 145.121 147.388
 Comercial 24.410 24.648
 Cultural 815 834
 Oci Hostalería 3.819 3.778
 Industrial 18.463 19.001
 Esportiu 3.238 3.619
 Sòl vacant 54.780 53.598
 Obres d'urbanització 2.265 2.546
 Oficines 3.619 3.622
 Edif. singular 500 480
 Religiós 977 981
 Espectacles 189 181
 Residencial 504.285 505.212
 Sanitat 488 481
 Sense definir 778 0
 Total 763.747 766.386

 Cadastre urbà. Béns immobles per antigüitat  2016  2017 
 Magatzem 51.359 51.179
 Abans de 1950 13.444 13.487
 1950-1959 55.445 55.531
 1960-1969 132.260 132.436
 1970-1979 141.403 141.930
 1980-1989 111.095 111.806
 1990-1999 182.148 183.844
 2000-2009 18.561 20.261
 2010 i posterior 54.814 53.634
 Sòl vacant 3.218 2.279
 Sense definir 763.747 766.387

 Cadastre rústic  2016  2017 
 Parcel·les (unitats) 215.155 218.396
 Subparcel·les (unitats) 411.576 414.919
 Valor cadastral (milers d'euros) 3.064 3.457

 Cadastre rústic. Tipus de cultiu  2016  2017 
 Conreu secà 15,51% 18,23%
 Conreu regadiu 9,58% 11,66%
 Pastures 28,71% 31,73%
 Olivera 0,78% 0,90%
 Vinya 0,63% 0,76%
 Cítrics 0,00% 0,00%
 Fruiters 1,40% 1,72%
 Fruits secs 0,00% 0,00%
 Plantes subtropicals i mediterrànies 0,00% 0,00%
 Espècies de fusta de creixement lent 22,95% 25,26%
 Espècies de fusta de creixement ràpid 2,19% 0,76%
 Altres 23,55% 0,11%
 

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Economía y Hacienda.