Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (1T 2019)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 311.142 0,77%
Homes 170.160 1,07%
Dones 140.982 0,40%
Menys de 30 anys 48.698 0,78%
De 30 a 44 anys 119.813 -1,56%
De 45 a 54 anys 84.577 1,99%
> 55 anys 58.009 4,06%
Estrangers 51.983 3,91%

 Llocs de treball: Assalariats 1T 2019  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 247.899 1,71%
 Agricultura 1.481 4,81%
 Indústria 44.753 5,40%
 Construcció 18.446 7,64%
 Serveis 183.219 0,28%

 Llocs de treball: Autònoms 1T 2019  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 61.344 -1,24%
 Agricultura 3.204 -1,78%
 Indústria 5.945 -14,35%
 Construcció 9.774 1,46%
 Serveis 42.421 0,33%

 Atur registrat. Juny 2019  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 31.031 -3,93%
 Homes 13.542 -4,35%
 Dones 17.489 -3,59%
 Menors de 20 anys 754 4,87%
 De 20 a 24 anys 1.326 4,91%
 De 25 a 29 anys 2.198 -1,26%
 De 30 a 44 anys 9.522 -9,05%
 Majors de 45 anys 17.231 -2,21%
 Estrangers 8.294 -7,02%
 Agricultura 909 -16,30%
 Indústria 3.368 -1,20%
 Construcció 3.123 -10,52%
 Serveis 21.393 -2,69%
 Sense ocupació anterior 2.238 -3,91%
 Taxa d'atur registrat 9,01% -0,37pp
     Homes 7,40% -1,97pp
     Dones 10,82% 1,45pp

 Contractació registrada. Desembre 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 16.427 -4,34%
 Homes 8.560 -5,20%
 Dones 7.867 -3,39%
 Menors de 20 anys 1.293 1,65%
 De 20 a 24 anys 3.328 -2,32%
 De 25 a 29 anys 2.497 -12,14%
 De 30 a 44 anys 5.741 -7,69%
 Majors de 45 anys 3.568 3,93%
 Estrangers 4.482 7,59%
 Agricultura 218 -13,49%
 Indústria 3.639 -6,43%
 Construcció 778 5,99%
 Serveis 11.792 -4,11%
 Indefinits 2.539 5,84%
 Temporals 13.888 -6,00%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Maig  2019 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 10.847 9,48%
 Nivell assistencial (Subsidi) 9.045 9,93%
 Renda activa 1.445 -16,52%
 Total prestacions 21.337 4,95%
 Taxa de cobertura total 63,86% 5,26pp

 Població activa local registrada  IT 2019 % Variació interanual 
 Total 350.182 -0,41%
 Homes 185.864 -0,22%
 Dones 164.318 -0,64%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.