Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (1T 2018)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 308.776 5,15%
Homes 168.356 4,86%
Dones 140.420 5,49%
Menys de 30 anys 48.323 9,62%
De 30 a 44 anys 121.709 1,92%
De 45 a 54 anys 82.925 5,67%
> 55 anys 55.748 7,93%
Estrangers 50.027 11,79%

 Llocs de treball: Assalariats 1T 2018  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 243.722 7,14%
 Agricultura 1.413 2,99%
 Indústria 42.461 3,77%
 Construcció 17.137 8,22%
 Serveis 182.711 7,89%

 Llocs de treball: Autònoms 1T 2018  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 62.117 1,10%
 Agricultura 3.262 -1,95%
 Indústria 6.941 0,19%
 Construcció 9.633 0,04%
 Serveis 42.281 1,74%

 Atur registrat. Juny 2018  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 32.299 -5,21%
 Homes 14.158 -7,93%
 Dones 18.141 -2,98%
 Menors de 20 anys 719 -13,37%
 De 20 a 24 anys 1.264 -2,09%
 De 25 a 29 anys 2.226 -3,26%
 De 30 a 44 anys 10.469 -3,77%
 Majors de 45 anys 17.621 -6,15%
 Estrangers 8.920 -4,21%
 Agricultura 1.086 -10,10%
 Indústria 3.409 -10,03%
 Construcció 3.490 -11,20%
 Serveis 21.985 -2,84%
 Sense ocupació anterior 2.329 -7,62%
 Taxa d'atur registrat 9,40% -0,52pp
     Homes 7,76% -2,15pp
     Dones 11,25% 1,33pp

 Contractació registrada. Juny 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 34.044 -4,45%
 Homes 18.029 -4,66%
 Dones 16.015 -4,21%
 Menors de 20 anys 4.555 -0,94%
 De 20 a 24 anys 8.070 -3,46%
 De 25 a 29 anys 4.727 -7,95%
 De 30 a 44 anys 10.305 -7,12%
 Majors de 45 anys 6.387 -0,84%
 Estrangers 8.811 4,88%
 Agricultura 547 -21,52%
 Indústria 5.226 10,53%
 Construcció 1.250 9,17%
 Serveis 27.021 -7,01%
 Indefinits 5.038 19,78%
 Temporals 29.006 -7,69%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Abril  2018 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 10.810 6,12%
 Nivell assistencial (Subsidi) 9.277 -7,10%
 Renda activa 1.736 -20,59%
 Total prestacions 22.306 -0,75%
 Taxa de cobertura total 60,63% 2,47pp

 Població activa local registrada  IT 2018 % Variació interanual 
 Total 338.878 -3,23%
 Homes 179.922 -3,20%
 Dones 158.956 -3,26%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.