Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (1T 2018)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 308.776 5,15%
Homes 168.356 4,86%
Dones 140.420 5,49%
Menys de 30 anys 48.323 9,62%
De 30 a 44 anys 121.709 1,92%
De 45 a 54 anys 82.925 5,67%
> 55 anys 55.748 7,93%
Estrangers 50.027 11,79%

 Llocs de treball: Assalariats 2T 2018  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 264.338 4,20%
 Agricultura 1.495 4,99%
 Indústria 43.677 4,46%
 Construcció 17.349 6,21%
 Serveis 201.817 3,97%

 Llocs de treball: Autònoms 2T 2018  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 63.420 0,20%
 Agricultura 3.251 -2,11%
 Indústria 6.698 -1,95%
 Construcció 9.761 0,24%
 Serveis 43.710 0,71%

 Atur registrat. Setembre 2018  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 34.750 -4,65%
 Homes 15.617 -7,37%
 Dones 19.133 -2,30%
 Menors de 20 anys 870 1,28%
 De 20 a 24 anys 1.918 -0,98%
 De 25 a 29 anys 2.655 -1,56%
 De 30 a 44 anys 11.143 -5,77%
 Majors de 45 anys 18.164 -5,02%
 Estrangers 9.251 -4,64%
 Agricultura 975 -12,63%
 Indústria 3.574 -6,29%
 Construcció 3.685 -12,53%
 Serveis 24.319 -2,63%
 Sense ocupació anterior 2.197 -5,51%
 Taxa d'atur registrat 9,51% -0,46pp
     Homes 8,03% -1,94pp
     Dones 11,19% 1,22pp

 Contractació registrada. Setembre 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 23.588 -6,22%
 Homes 12.595 -4,19%
 Dones 10.993 -8,45%
 Menors de 20 anys 1.918 9,60%
 De 20 a 24 anys 4.482 -3,61%
 De 25 a 29 anys 3.431 -12,21%
 De 30 a 44 anys 8.440 -10,49%
 Majors de 45 anys 5.317 -1,83%
 Estrangers 6.615 0,61%
 Agricultura 1.172 -10,87%
 Indústria 4.747 2,95%
 Construcció 1.373 2,92%
 Serveis 16.296 -8,93%
 Indefinits 4.130 13,68%
 Temporals 19.458 -9,58%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Agost  2018 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 12.354 3,79%
 Nivell assistencial (Subsidi) 7.363 -9,52%
 Renda activa 1.530 -22,73%
 Total prestacions 21.456 -3,54%
 Taxa de cobertura total 64,97% 0,42pp

 Població activa local registrada  IIT 2018 % Variació interanual 
 Total 354.658 -2,29%
 Homes 188.735 -2,19%
 Dones 165.923 -2,41%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.