Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (1T 2020)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 300.337 -3,47%
Homes 163.232 -4,07%
Dones 137.105 -2,75%
Menys de 30 anys 44.288 -9,06%
De 30 a 44 anys 112.517 -6,09%
De 45 a 54 anys 83.836 -0,88%
> 55 anys 59.567 2,69%
Estrangers 49.589 -4,61%

 Llocs de treball: Assalariats 1T 2020  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 237.166 -4,33%
 Agricultura 1.456 -1,69%
 Indústria 46.327 3,52%
 Construcció 16.449 -10,83%
 Serveis 172.934 -5,61%

 Llocs de treball: Autònoms 1T 2020  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 59.168 -3,55%
 Agricultura 3.140 -2,00%
 Indústria 4.282 -27,97%
 Construcció 9.732 -0,43%
 Serveis 42.014 -0,96%

 Atur registrat. Juny 2020  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 45.523 46,70%
 Homes 20.734 53,11%
 Dones 24.789 41,74%
 Menors de 20 anys 1.054 39,79%
 De 20 a 24 anys 3.137 136,58%
 De 25 a 29 anys 4.315 96,31%
 De 30 a 44 anys 14.860 56,06%
 Majors de 45 anys 22.157 28,59%
 Estrangers 12.591 51,81%
 Agricultura 1.238 36,19%
 Indústria 4.547 35,01%
 Construcció 3.975 27,28%
 Serveis 33.315 55,73%
 Sense ocupació anterior 2.448 9,38%
 Taxa d'atur registrat 13,15% 4,19pp
     Homes 11,36% 2,39pp
     Dones 15,15% 6,19pp

 Contractació registrada. Desembre 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 16.427 -4,34%
 Homes 8.560 -5,20%
 Dones 7.867 -3,39%
 Menors de 20 anys 1.293 1,65%
 De 20 a 24 anys 3.328 -2,32%
 De 25 a 29 anys 2.497 -12,14%
 De 30 a 44 anys 5.741 -7,69%
 Majors de 45 anys 3.568 3,93%
 Estrangers 4.482 7,59%
 Agricultura 218 -13,49%
 Indústria 3.639 -6,43%
 Construcció 778 5,99%
 Serveis 11.792 -4,11%
 Indefinits 2.539 5,84%
 Temporals 13.888 -6,00%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Maig  2020 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 71.261 556,97%
 Nivell assistencial (Subsidi) 13.540 49,70%
 Renda activa 1.208 -16,40%
 Total prestacions 86.009 303,10%
 Taxa de cobertura total 185,52% 121,66pp

 Població activa local registrada  IT 2020 % Variació interanual 
 Total 351.640 3,45%
 Homes 185.664 3,54%
 Dones 165.976 3,35%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.