Informe sobre el mercat de treball
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Ocupats (4T 2018)  Nombre d'ocupats % Variació interanual 
Total ocupats 303.682 2,73%
Homes 165.237 2,72%
Dones 138.445 2,75%
Menys de 30 anys 47.737 4,28%
De 30 a 44 anys 117.331 0,00%
De 45 a 54 anys 82.352 4,05%
> 55 anys 56.214 5,48%
Estrangers 55.813 23,17%

 Llocs de treball: Assalariats 1T 2019  Nombre d'assalariats % Variació interanual 
 Assalariats Total 247.899 1,71%
 Agricultura 1.481 4,81%
 Indústria 44.753 5,40%
 Construcció 18.446 7,64%
 Serveis 183.219 0,28%

 Llocs de treball: Autònoms 1T 2019  Nombre d'autònoms % Variació interanual 
 Autònoms Total 61.344 -1,24%
 Agricultura 3.204 -1,78%
 Indústria 5.945 -14,35%
 Construcció 9.774 1,46%
 Serveis 42.421 0,33%

 Atur registrat. Abril 2019  Nombre d'aturats % Variació interanual 
 Total aturats 35.111 -4,57%
 Homes 15.556 -5,78%
 Dones 19.555 -3,58%
 Menors de 20 anys 979 22,99%
 De 20 a 24 anys 1.954 1,24%
 De 25 a 29 anys 2.694 -1,97%
 De 30 a 44 anys 11.015 -9,99%
 Majors de 45 anys 18.469 -3,21%
 Estrangers 9.842 -6,79%
 Agricultura 1.176 -13,91%
 Indústria 3.619 -2,64%
 Construcció 3.207 -12,31%
 Serveis 24.694 -3,59%
 Sense ocupació anterior 2.415 -0,98%
 Taxa d'atur registrat 10,07% -0,48pp
     Homes 8,41% -2,14pp
     Dones 11,95% 1,39pp

 Contractació registrada. Desembre 2018  Nombre de contractes % Variació interanual 
 Total contractes 16.427 -4,34%
 Homes 8.560 -5,20%
 Dones 7.867 -3,39%
 Menors de 20 anys 1.293 1,65%
 De 20 a 24 anys 3.328 -2,32%
 De 25 a 29 anys 2.497 -12,14%
 De 30 a 44 anys 5.741 -7,69%
 Majors de 45 anys 3.568 3,93%
 Estrangers 4.482 7,59%
 Agricultura 218 -13,49%
 Indústria 3.639 -6,43%
 Construcció 778 5,99%
 Serveis 11.792 -4,11%
 Indefinits 2.539 5,84%
 Temporals 13.888 -6,00%

 Beneficiaris prestacions per desocupació. Gener  2019 Nombre beneficiaris % Variació interanual 
 Nivell contributiu 18.880 5,83%
 Nivell assistencial (Subsidi) 12.910 -6,07%
 Renda activa 1.487 -21,20%
 Total prestacions 33.293 -1,76%
 Taxa de cobertura total 84,88% 4,15pp

 Població activa local registrada  IT 2019 % Variació interanual 
 Total 350.182 -0,41%
 Homes 185.864 -0,22%
 Dones 164.318 -0,64%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.
  pp: punts percentuals.