Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:          
Sexe, Tots 2019, Juny 2020, Juny Variació % 2019, Juny % 2020, Juny %Variació
Homes 13.542 20.734 7.192 43,64% 45,55% 53,11%
Dones 17.489 24.789 7.300 56,36% 54,45% 41,74%
TOTAL 31.031 45.523 14.492 100,00% 100,00% 46,70%
 
  Font: